Cabinet cyngor Caerdydd: annog pobl i adael eu ceir adref

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cardiff council
Disgrifiad o’r llun,
Mi allai rhan gyntaf y gwelliannau rhwng y bae a chanol y ddinas gostio £18m

Mae cabinet Cyngor Caerdydd wedi cefnogi cynllun trafnidiaeth fydd yn annog pobl i adael eu ceir adref.

Nod y prosiect metro ydy gwella'r cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Caerdydd a de ddwyrain Cymru. Mae cynghorwyr eisiau gweld Caerdydd yn tyfu fel rhanbarth economaidd a'i bod hi'n haws i bobl gyrraedd y brifddinas o gymoedd Merthyr, Rhymni, Gwent y Rhondda a Chwm Nedd.

Fe allai'r holl rwydwaith, fyddai yn cynnwys trenau, bysiau a thram, gostio £4bn.

Y gobaith yw bod y cyfan wedi ei adeiladu erbyn 2030.

Mae mwy na 77,000 o bobl yn teithio i mewn i Gaerdydd bob dydd gyda 80% o'r gweithwyr hyn yn teithio mewn ceir

Cafodd y cynllun ei drafod ddydd Gwener a bydd gofyn nawr i'r cyngor llawn sefydlu tasglu er mwyn gweithredu gwelliannau yn y brifddinas.

Mi allai gwella'r cysylltiadau rhwng Bae Caerdydd a chanol y ddinas gostio £18m.

£44m fyddai cost y gwaith o gwmpas sgwar Callaghan i'w gysylltu gyda gorsaf ganolog Caerdydd.

Mae disgwyl i'r nifer sydd yn cymudo mewn i Gaerdydd dyfu ac mae cynlluniau i adeiladu 30,000 o dai newydd am fod disgwyl tyfiant yn y boblogaeth.

Yn ôl yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Graham Hinchey, mae na dystiolaeth i ddangos fod system metro yn ffordd effeithiol o gael pobl i roi'r gorau i ddefnyddio eu ceir fel sydd wedi digwydd ym Manceinion.

"Mae tren-tram yr un peth a 177 car neu dri bws mawr. Mi allith y tren-tram gael ei ddefnyddio yn y lon bysys, ar y ffordd ac mi allith e hefyd gael ei addasu ar gyfer y brif system draciau trenau."

Dywedodd y cynghorydd yn y gorffennol eu bod nhw wedi bod yn rhy uchelgeisiol a ddim yn ddigon realistic.

Arbedion

"Dydyn ni ddim yn son am Disneyland, dydyn ni ddim yn son am dylwyth teg. Os yw e yn rhad ac yn ddiogel ac yn dod yn rhan o ddulliau eraill o drafnidiaeth, mi wneith e weithio."

Yn yr un cyfarfod fe gefnogaeth y cabinet argymhelliad i godi'r dreth cyngor i bron 4%. Mae cynigion eraill i leihau nifer y swyddi a'r oriau gwaith o 37 awyr yr wythnos i 36.

Mae'r cyngor angen arbed £50m yn ei chyllideb. Bydd y cyngor llawn yn pleidleisio ar y cynigion a'r syniad o sefydlu tasglu metro wythnos nesaf.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol