Gweddïau dros Eliza-Mae Mullane

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Dyfed Powys Police
Disgrifiad o’r llun,
Mae teulu Eliza-Mae wedi dweud iddi ddod â llawenydd i'w bywydau

Mae gweddïau arbennig wedi eu dweud dros Eliza-Mae Mullane, babi 6 diwrnod oed wnaeth farw ym Mhontyberem.

Cafodd ci'r teulu - Alaskan Malamute - ei gymryd o'r tŷ gan yr heddlu.

Bu farw Eliza-Mae ddydd Mawrth diwethaf ac mae'r heddlu wedi dweud y gallai'r ymchwiliadau fforensig i farwolaeth y babi bach gymryd peth amser.

Cafodd gweddiau eu dweud yn Eglwys Groes ym Mhontyberem ddydd Sul.

Dywedodd offeiriad y plwyf, Pius Augustine, "Roedden ni eisiau cofio Eliza Mae yn y litwrgi ddydd Sul. Rydyn ni fel cymuned yn teimlo dros y teulu yn dilyn y drasiedi yma."

Daeth y newyddion ynglŷn â marwolaeth y babi fore Mawrth pan gafodd yr heddlu eu galw i dŷ'r teulu yn New Road am 8.30 y bore. Er iddi gael ei chludo i'r ysbyty yng Nghaerdydd mewn hofrennydd doedd y timau meddygol ddim yn gallu ei hachub.

Mae'r ci wedi ei gymryd o'r cartref. Doedd y ci ddim wedi ei restru yn y Ddeddf Cŵn Peryglus.

Mae Heddlu Dyfed Powys yn dweud nad ydyn nhw'n gwybod achos marwolaeth Eliza-Mae eto. Does 'na ddim unrhyw fanylion ynglŷn â'i hanafiadau wedi eu cyhoeddi.

Mae ei rhieni, Sharon John a Patrick Mullane, wedi talu teyrnged iddi gan ddweud mewn datganiad y byddan nhw'n 'cofio'n annwyl' yr amser byr yr oeddan nhw wedi cael gyda'u merch. Mae ei cholli wedi dod â 'chysgod ofnadwy' drostyn nhw.

"Nid oes geiriau i ddisgrifio ein teimladau ni ar hyn o bryd, dydyn ni ddim yn meddwl y bydd byth."

Maen nhw hefyd wedi diolch i'r gymuned yn lleol am y gefnogaeth.