Dyn mewn cyflwr difrifol yr ysbyty ar ôl gwrthdrawiad

Cyhoeddwyd

Mae Heddlu De Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad rhwng cerbyd melyn Iveco a cherddwr yn Nhrelai, Caerdydd nos Sadwrn.

Cafodd y dyn oedrannus nifer o anafiadau ac mae mewn cyflwr difrifol yn yr ysbyty.

Roedd y ffordd wedi ei chau am bump awr wedi'r gwrthdrawiad a ddigwyddodd tua 12.30 yn y nos.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd yr hyn ddigwyddodd, neu a oedd wedi stopio i helpu, i gysylltu gyda nhw trwy ffonio 101 neu Taclo'r Tacle ar y rhif 0800 555 111 gan roi'r rhif cyfeirnod 14 000 58939.