Llwybr celf newydd yn olrhain hanes tref Rhuthun

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun, Un o'r 10 twll sydd yn dangos yr hen farchnad anifeiliaid yn Rhuthun

Mae llwybr celf newydd wedi cael ei agor yn Rhuthun er mwyn ceisio denu mwy o ymwelwyr i'r ardal.

Ar hyd y daith, mae 10 twll i bobl sbecian trwyddyn nhw sy'n rhoi blas o hanes y dref.

Yn yr hen orsaf drenau mae'r daith yn cychwyn. Canolfan grefftau sydd yma rwan ac mae'r lleoliad yn denu 90,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

Mae coed newydd wedi cael eu plannu ar hyd y llwybr a 22 o ffigyrau metal ar yr adeiladu.

Mae hanes a chwedloniaeth yn cael ei adrodd trwy baneli gwybodaeth ac yn y delweddau sydd i'w gweld trwy'r 10 twll.

Daeth y syniad i greu'r llwybr gan Michael Nixon, o Gymdeithas MN Arts.

"Gobeithio y bydd o'n annog pobl i edrych, a thrwy edrych, darganfod harddwch a dirgelwch y dref," meddai.

Ychwanegodd: "Mi allwch chi ddod o hyd i'r 10 twll sbïo sydd wedi eu gosod yn waliau'r dref a sylwi ar y 22 ffigwr sydd wedi eu cuddio yn nhoeau a façades y dref."

Argraff dawel

Cyngor Celfyddydau Cymru ac arian Ewropeaidd sydd wedi talu am y mwyafrif o'r gwaith, sydd wedi costio £250,000.

Fe fuon nhw'n gweithio ar y cyd gyda chynghorau lleol Sir Ddinbych a thref Rhuthun, gyda chefnogaeth busnesau ac unigolion lleol.

Yr artistiaid Lucy Strachan a'i gŵr, Fred Baier, o Wiltshire ennillodd y cytundeb i greu'r gwaith. Mi wnaethon nhw ymgynghori gyda hanesydd lleol, Roger Edwards, cyn bwrw ati.

"Mae'r 22 ffigwr metal wedi eu dyfeisio fel bod yn rhaid i chi graffu go iawn wrth chwilio amdanyn nhw. Maen nhw i fyny lle mae'r to yn cysylltu gyda'r adeilad am mai dyna le mae llawer o'r bensaernïaeth addurniadol.

"Roedden ni eisiau rhywbeth y byddai pawb yn medru mwynhau, felly mae e ychydig bach fel Where's Wally. Mae llawer o waith celf cyhoeddus yn amlwg iawn ond mae hwn yn gwneud argraff dawel yn y dref.

"Fe wnaeth Roger Edwards roi llawer o help i ni ac mae e'n ymddangos fel bachgen bach yn un o'r tyllau.

"Mi wnaethon ni benderfynu gwneud hyn ar ôl iddo fe ddweud stori am sut yr oedd yn cofio, fel plentyn, y stryd yn llawn o ddefaid ar ddiwrnod marchnad...Rydyn ni'n gobeithio y bydd pawb yn elwa ohono fe a'i fod e'n llwyddo i wneud yr hyn oedden ni eisiau, sef dod â'r dref a'r ganolfan grefftau yn agosach at ei gilydd."