Cwest babi: "Rhywbeth ddim yn iawn"

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Metro News and Features Agency
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Rohan Rhodes wedi cael ei eni 14 wythnos yn gynnar yn Ysbyty Singleton, Abertawe, cyn cael ei drosglwyddo i Ysbyty St Michaels ym Mryste i gael llawdriniaeth

Mae rhieni bachgen bach o Sir Benfro, fu farw yn Ysbyty Bryste yn 2012, wedi dweud wrth gwest eu bod yn gwybod "nad oedd rhywbeth yn iawn" gyda'i ofal cyn iddo farw.

Roedd Rohan Rhodes wedi cael ei eni 14 wythnos yn gynnar yn Ysbyty Singleton, Abertawe, cyn cael ei drosglwyddo i Ysbyty St Michaels ym Mryste ar gyfer llawdriniaeth.

Ond bu farw yn yr ysbyty yn bum wythnos oed pan fethodd meddygon â'i achub.

Mae ei rieni, Alex a Bronwyn Rhodes, yn honni bod gweithwyr yn yr ysbyty wedi diffodd ei beiriant anadlu yn rhy fuan ac wedi gosod tiwbiau bwydo mewn "modd ffyrnig" gan achosi poen i'w mab.

Dywedodd mam Rohan, Bronwyn, ei bod hi'n falch, ar y dechrau, bod ei mab wedi cael ei dynnu oddi ar y peiriant anadlu, gan gymryd ei fod yn arwydd da, ond dywedodd ei gŵr "fod rhywbeth ddim yn iawn".

'Llipa'

Clywodd y cwest ddatganiad emosiynol gan Alex Rhodes, yn disgrifio sut y gofynnodd i staff a oedd ei fab wedi cael ei lonyddu.

"Roedd fy mab erbyn hyn yn edrych yn llwyd ac yn gwbl ddifywyd - roedd ei freichiau'n llipa o'i flaen."

Fe ddisgrifiodd Bronwyn Rhodes funudau olaf ei mab.

"Fe ofynnais iddyn nhw roi'r gorau i geisio'i adfywio, ond doedden nhw ddim yn gallu tynnu'r llinellau i gyd felly fedrwn ni ddim ei ddal.

"Fe fu farw yn ei uned fagu, wedi chwyddo'n ofnadwy."

Dywedodd patholegydd wrth y cwest bod sawl twll yng ngholuddyn Rohan, ac mai achos ei farwolaeth, mwy na thebyg, oedd 'peritonis dwys a niwmonia'.

Mae'r ysbyty yn rhan o'r un ymddiriedolaeth ag Ysbyty Plant Bryste, ble mae'r gofal eisoes dan y chwyddwydr.

Mae'r ysbyty yn rhan o ymchwiliad newydd i farwolaeth nifer o blant yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Roedd yr ymchwiliad wedi cael ei alw gan Syr Bruce Keogh, Cyfarwyddwr Meddygol Gwasanaethau Iechyd Lloegr.

'Cydymdeimlo'n llwyr'

Mae Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ysbytai Prifysgol Bryste, Robert Woolley, wedi cydymdeimlo gyda'r teulu.

Meddai: "Fe hoffem gydymdeimlo'n llwyr gyda'r teulu Rhodes ar golli eu mab, Rohan.

"Fe fydd y crwner yn cynnal ymchwiliad trylwyr ac annibynnol i farwolaeth y plentyn hwn ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda hi i ddarparu'r holl wybodaeth mae hi ei angen i wneud hyn.

"Ni fyddai'n briodol i ni ymateb ymhellach hyd nes bod y cwest wedi dod i ben."

Mae'r cwest yn parhau.