Carwyn Jones yn yr Unol Daleithiau

  • Cyhoeddwyd
Carwyn Jones
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Carwyn Jones yn teithio i Washington DC ac Efrog Newydd yn rhan o'i ymweliad ag UDA

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones yn teithio i'r Unol Daleithiau ddydd Mawrth.

Fe fydd Mr Jones yn cwrdd ag arweinwyr busnes i geisio eu denu i wneud busnes, buddsoddi ac ymweld â Chymru.

Bydd y daith pedwar diwrnod o hyd yn cynnwys cyfarfodydd yn Washington DC ac Efrog Newydd.

Dywedodd y Prif Weinidog ei fod o'n "siwr" y byddai cyhoeddiadau arwyddocaol yn ystod ei ymweliad.

Wedi iddo gyrraedd, bydd Mr Jones yn annerch pwyllgor o 200 o bobl yn y Gyngres yn Washington - sydd wedi ei drefnu gan aelodau o'r Senedd a Thŷ'r Cynrychiolwyr - er mwyn codi proffil Cymru yn UDA.

Hwb i dwristiaeth?

Fe fydd ail hanner y daith yn Efrog Newydd yn canolbwyntio mwy ar ddiwylliant. Mae gobaith y bydd canmlwyddiant geni Dylan Thomas yn hwb i dwristiaeth, gan mai yn Efrog Newydd y bu farw'r bardd o Dalacharn yn 1953.

Mae teithiau tramor llywodraeth Cymru wedi eu beirniadu gan y gwrthbleidiau yn y gorffennol.

Eto'r tro hwn, mae'r Ceidwadwyr Cymreig yn holi beth yw gwerth y daith?

Dywedodd William Graham AC, llefarydd busnes y blaid: "Mae Gogledd America yn bartner masnach i Gymru ac mae gan wella'r bartneriaeth honno'r potensial i helpu'r economi Gymreig i ffynnu.

"Mae angen i'r Prif Weinidog fod yn ofalus o honiadau ei fod o'n teithio o amgylch y byd ar bwrs y trethdalwr, a sicrhau bod y trip hwn yn gynhyrchiol ac o fudd i fusnesau Cymreig.

"Mae tripiau masnach yn ffordd bwysig o ddenu cytundebau proffidiol i fusnesau Cymreig, ond 'dy ni angen gweld tystiolaeth...

"'Dy ni'n dymuno pob lwc i'r Prif Weinidog ar ei drip, ac yn ei annog i gymryd pob cyfle i roi llwyfan i'r economi Gymreig, yn cynnwys be all ein diwydiant twristiaeth gynnig i deithwyr Americanaidd."