Gwylwyr y Glannau yn achub dau blismon o fwd yn Y Rhyl

Cyhoeddwyd

Bu'n rhaid i Wylwyr y Glannau achub dau aelod o'r heddlu oedd wedi mynd i drafferthion mewn mwd yn Harbwr y Foryd, yn Y Rhyl.

Roedd yr heddweision yn ceisio achub dynes o ganol y mwd nos Sul, ond fe aeth y ddwy i drafferthion eu hunain a bu'n rhaid i Wylwyr y Glannau eu rhyddhau ar ôl achub y ddynes yn gyntaf.

Cafodd y ddynes, sydd yn ei 40au, ei chludo i Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan, ar ôl dioddef effeithiau'r oerfel.