Gorchymyn i lanc 15 oed yrrodd gar am 40 milltir cyn taro car arall

Cyhoeddwyd

Mae llys wedi clywed bod car heddlu wedi dilyn llanc 15 oed am 50 munud cyn iddo daro car arall.

Yn Llys Ynadon Hwlffordd fe gafodd y llanc orchymyn adsefydlu am ddwy flynedd.

Does dim modd ei enwi am resymau cyfreithiol.

Clywodd y llys iddo ddwyn Fiat Punto yn Saundersfoot yn Sir Benfro a gyrru am 40 milltir cyn taro car all.

Roedd damwain ym Mhorth Tywyn, Sir Gaerfyrddin, a chafodd pawb fân anafiadau.

Plediodd yn euog i gyhuddiadau o ddwyn, gyrru'n beryglus a bod heb drwydded nac yswiriant.