Ysgol Dyffryn y Glowyr yw'r unig ysgol yn y sir sydd yn cynnig addysg arbennig i blant rhwng 4-11 oed yn y Gymraeg
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryder am addysg arbennig ym Mhowys

24 Chwefror 2014 Diweddarwyd 22:18 GMT

Wrth i'r esgid ariannol wasgu ym Mhowys, fe allai uned addysg Gymraeg sy'n darparu cymorth arbennig i ddisgyblion, gael ei chau ganol fis nesa'.

Mae angen i'r sir arbed £40 miliwn erbyn 2017.

Ysgol Dyffryn y Glowyr yn Ystradgynlais yw'r unig ysgol yn y sir sydd yn cynnig cymorth addysgiadol i blant rhwng 4-11 oed yn y Gymraeg.

Iolo James fu'n siarad gydag un nain sy'n poeni am addysg ei hŵyr.