Pryderon am adar meirw yn golchi i'r lan yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Aderyn y pâl
Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o adar meirw, gan gynnwys adar y pâl, wedi'u golchi i'r lan wedi'r tywydd stormus

Mae mwy a mwy o adar meirw yn cael eu golchi i'r lan ar hyd arfordir Cymru yn dilyn y tywydd stormus diweddar, yn ôl arbenigwyr.

Yn ôl Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, mae yna adroddiadau diweddar am adar meirw yn cael eu darganfod ar draethau fel Niwgwl, Aberllydan a Glanyfferi.

Mae'r ymddiriedolaeth yn gyfrifol am ynysoedd Sgomer a Sgogwm, Sir Benfro - ynysoedd sy'n adnabyddus fel cynefinoedd adar.

Mae'r ynysoedd yn gartre' i dros 20,000 o adar y pâl (puffin), yn ogystal â thua 28,000 o wylogod (guillemot) a 9,000 llurs (razorbill) - gan eu gosod ymhlith y cynefinoedd pwysica' ar gyfer adar môr yn ne Prydain.

Dywed yr ymddiriedolaeth ei bod yn debygol iawn fod adar lleol ymhlith y rhai sydd wedi marw.

'60 o adar môr'

Fe wnaeth wardeniaid Sgomer, Ed Stubbings a Bee Büche, ymweld â thraeth Niwgwl, Sir Benfro, dros y Sul.

Meddai Ed Stubbings: "Fe ddaethon ni o hyd i thua 60 o adar môr wedi marw, roedd bron i'w hanner yn llursod.

"Fel adar meirw sydd wedi'u cofnodi ar rannau eraill o'r arfordir, roedd nifer yn amlwg yn llwgu, ac wedi diodde'n ddrwg yn sgil y tywydd stormus."

Roedd archwiliadau post mortem yn dangos fod yr adar yn diodde' o ddiffyg maeth.

Ychwanegodd Mr Stubbings: "Roedd un o'r adar ddaeth i'r fei dros y penwythnos â chylch ar ei goes, oedd yn dangos o ble'r oedd wedi dod. Os oes unrhyw un yn dod o hyd i adar meirw ar draeth, fe ddylen nhw chwilio am gylch metel a chysylltu gydag Ymddiriedolaeth Adareg Prydain (BTO)."

"Mae'r stormydd cyson sydd wedi taro rhannau helaeth o Ogledd yr Iwerydd a'r Sianel y gaeaf hwn wedi bod cynddrwg, mae'n ymddangos eu bod wedi lladd mwy o adar na thrychinebau olew'r Sea Empress a'r Braer gyda'i gilydd," esboniodd Ms Büche.

"Daw hyn hefyd wedi dau ddigwyddiad angheuol yn 2013, un a gafodd ei achosi gan stormydd ym Môr y Gogledd ac un arall gan rwber PIB (polyisobutylene) yn cael ei ollwng o gychod."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol