Tro pedol y Carmarthen Journal

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Jones yn dweud mai nad oherwydd malais cafodd y dudalen ei newid

Mae'r Carmarthen Journal wedi newid eu meddwl ynglŷn â lleihau maint eu tudalen Gymraeg.

Roedden nhw wedi lleihau maint y dudalen i tua thraean ei maint blaenorol yn y rhifyn diwethaf o'r papur, ond maen nhw bellach wedi dweud y bydd y dudalen yn cael ei hadfer i'w maint gwreiddiol.

Yn ôl cadeirydd Menter Iaith Gorllewin Sir Gâr, diffyg ymwybyddiaeth o'r Gymraeg oedd yn gyfrifol am y penderfyniad i leihau maint y dudalen yn y lle cyntaf.

Dywedodd Meirion Jones wrth y Post Cyntaf: "Fe gafon ni gyfarfod llwyddiannus gyda'r golygydd Emma Bryant a ro'n i'n falch i ddeall mai anwybodaeth oedd wrth wraidd hyn, nid gelyniaeth, ac ro'dd hwnnw yn beth positif.

"Ond rwy'n credu oedd e'n symptom o'r hyn sy'n digwydd, o'r newidiadau sy'n digwydd pan mae 'na ganoli ac yn y blaen...

"Doedden nhw ddim yn sylweddoli gwerth [gwaith y fenter iaith] oedd yn dipyn o siom ar y pryd, ond wedi eu goleuo nhw maen nhw nawr wedi ail benderfynu, fel petai, i gefnogi'r dudalen a bydd hi'n cael ei hail-lansio an y rhifyn fydd yn cael ei gyhoeddi yfory."

Yn ôl Mr Jones fe fydd y fenter iaith nawr yn ceisio cynyddu presenoldeb y Gymraeg ar dudalennau eraill y papur.