Cwest: babi'n gwaethygu 'o fewn awr'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Rohan Rhodes yn 36 diwrnod oed

Mae cwest wedi clywed bod cyflwr babi o Sir Benfro wedi gwaethygu o fewn awr wedi i nyrs ei dynnu o beiriant anadlu heb yn wybod i'w rheolwyr hi na'i rieni yntau.

Roedd Rohan Rhodes o Arberth wedi cael ei eni yn Ysbyty Singleton, Abertawe, 15 wythnos yn gynnar yn pwyso llai na chilogram.

Clywodd y cwest ei fod yn "gwneud yn dda" am bedair wythnos wrth dderbyn triniaeth yn uned newyddenedigol Singleton.

Ond cafodd ei drosglwyddo i Ysbyty St Michaels ym Mryste ar gyfer llawdriniaeth oherwydd bod dwythell y galon yn parhau i fod yn agored.

Tynnu

Clywodd llys y crwner mai bwriad staff meddygol, oedd yn eu dagrau wrth roi tystiolaeth, oedd cadw Rohan ar y peiriant anadlu.

Ond fe benderfynodd yr uwch-nyrs Amanda Dallorzo ei dynnu o'r peiriant, a rhoi mwgwd anadlu arno.

Dywedodd nyrs oedd wedi bod yn gofalu am Rohan, Suja Thomas, fod Ms Dallorzo wedi gofyn iddi am help i dynnu'r babi o'r peiriant anadlu am 4pm ar Fedi 29.

"Gofynnais iddi a oedd hi'n siwr," meddai Ms Thomas, "a dywedodd hi ein bod ni'n mynd i'w dynnu o'r peiriant ...

"Os yw aelod o'r staff meddygol yn dweud wrthyf am wneud hynny, dyna fydd yn digwydd. Dyna'r penderfyniad."

Dywedodd Dr Vel Ramalingham ei fod "wedi synnu" am fod Rohan wedi ei dynnu o'r peiriant anadlu.

'Nid fy mhenderfyniad i'

"Nid fy mhenderfyniad i oedd hynny. Chafodd hynny ddim mo'i drafod gyda mi.

"Fy nealltwriaeth i oedd y byddai Rohan yn cael ei gadw ar y peiriant anadlu. Roeddwn yn disgwyl i rywun drafod gyda fi cyn penderfynu i'w dynnu o'r peiriant."

Dywedodd ei fod wedi sylwi bod y masg anadlu'n gollwng ac iddo ofyn am offer i'w gysylltu'n fwy sownd, ond o fewn 30 munud roedd hwn wedi cael ei dynnu gan Ms Thomas oherwydd bod Rohan yn "llefain yn uchel".

Cyfaddefodd Ms Thomas nad oedd wedi siarad ag uwch-staff cyn gwneud hynny.

Clywodd y cwest fod cyflwr y babi wedi gwaethygu wedyn ac iddo gael ei roi yn ôl ar y peiriant anadlu am 7pm.

Darganfuwyd fod y peiriant oedd i fod i gynhesu'r uned fagu wedi cael ei ddiffodd a bod tymheredd ei gorff wedi gostwng i 33.6C.

Clywodd y cwest na chafodd profion eu cynnal er mwyn asesu'r effaith ar y babi er gwaetha' cais Dr Ramalingam.

Wedyn dangosodd profion fod gan y babi glefyd stumog a pherfedd a'i fod angen llawdriniaeth frys.

'Pryderu'n fawr'

Ar Fedi 30 cafodd Timothy Rogers, llawfeddyg pediatrig ymgynghorol gydag Ysbyty Brenhinol Bryste, ei alw am 6am.

Ond nid oedd Rohan yn ddigon da i gael llawdriniaeth.

Am 4pm dywedodd Dr Rogers wrth rieni Rohan, Alex a Bronwyn Rhodes, ei fod yn "pryderu'n fawr" a fyddai'r babi'n goroesi.

Dywedodd yr ymgynghorydd David Harding fod y fam wedi gofyn iddyn nhw roi'r gorau i ymdrechion i geisio ei adfywio.

Roedd hi wedi gofyn iddo gael marw yn ei breichiau ond doedd hyn ddim yn bosib oherwydd bod meddygon wedi methu â thynnu'r gwifrau oddi ar ei gorff.