Grant 'yn helpu' cyn weithwyr Remploy i gael swyddi newydd

  • Cyhoeddwyd
Remploy
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyn weithwyr Remploy, gollodd eu gwaith wedi i'r ffatri lleol gau ym Maglan, wedi creu busnes newydd

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud eu bod wedi helpu dros 200 o gyn weithwyr Remploy ddod o hyd i swyddi newydd, wedi i'r ffatrïoedd gau ddwy flynedd yn ôl.

Cafodd y ffatrïoedd eu sefydlu er mwyn cynnig swyddi i bobl gydag anableddau ond penderfynodd Llywodraeth y DU gau'r naw ffatri yng Nghymru, a oedd yn cyflogi tua 400 o bobl.

Dadl y llywodraeth oedd y gallai'r arian ar gyfer gwasanaethau cyflogi anabledd gael ei wario'n fwy effeithlon.

Ym mis Gorffennaf 2012, sefydlodd Llywodraeth Cymru grant, gwerth £2m, er mwyn helpu cyflogwyr i gynnig gwaith i weithwyr anabl a chymwys Remploy.

Yn ôl ffigyrau diweddara' Llywodraeth Cymru, mae'r grant wedi galluogi 221 o gyn weithwyr Remploy i ddod o hyd i swyddi newydd.

Mae'r panel sy'n penderfynu pwy sy'n derbyn y grant hefyd wedi cymeradwyo 173 o swyddi eraill.

Mentrau newydd

Roedd gan Remploy ffatrïoedd yn Aberdâr, Abertyleri, Pen-y-bont ar Ogwr, Croespenmaen, Merthyr Tudful, Abertawe, Wrecsam, Baglan a'r Porth yn y Rhondda.

Mae llawer o swyddi newydd wedi'u creu ym Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe a'r Porth.

Yn ogystal, mae'r cyn weithwyr eu hunain wedi sefydlu nifer o fentrau newydd, gan gynnwys Accommodation Furniture Solutions Limited yn Abertawe, Ministry of Furniture ym Maglan, a nifer o fentrau bach eraill.

Dywedodd y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, Jeff Cuthbert: "Mae'n wych ein bod wedi gallu cynorthwyo 221 o gyn weithwyr Remploy i ganfod swyddi o fewn gwahanol fusnesau, o gwmnïau newydd i fentrau bach.

"Mae hyn yn tystio i ysbryd staff Remploy a hefyd ymrwymiad Llywodraeth Cymru.

"Mae cyflogwyr wedi canmol ein grant cymorth i gyflogwyr gan fod y broses yn syml, yn gyflym ac yn gwbl glir. Byddwn yn parhau i wneud popeth o fewn ein gallu i gynorthwyo cyn weithwyr eraill Remploy i gael swyddi addas sy'n rhoi boddhad iddynt."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol