Teledu lleol Cymru dan anfantais oherwydd rhif y sianel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Madeleine Moon AS sy'n poeni am sianeli teledu lleol yng Nghymru

Mae Aelod Seneddol yn dweud y bydd sianeli teledu lleol yng Nghymru dan anfantais oherwydd prin fydd pobl yn gallu eu darganfod.

Dywedodd Madeleine Moon, AS Pen-y-bont ar Ogwr, mewn trafodaeth yn neuadd San Steffan, y byddai'r sianeli lleol yng Nghymru a'r Alban yn gorfod gwario mwy ar farchnata eu hunain nac ar raglenni a swyddi oherwydd eu safle ar sianel 26 ar y gwasanaeth teledu Freeview.

I gymharu, mi fydd sianeli lleol yn Lloegr a Gogledd Iwerddon yn ymddangos ar sianel wyth.

Ym mis Ionawr, cyhoeddwyd enwau'r cwmnïau sydd wedi derbyn trwydded gan Ofcom i ddarlledu yn ardaloedd Abertawe, Caerdydd a'r Wyddgrug.

Un o'r rhesymau pam y mae'r sianeli yng Nghymru wedi derbyn safle 26 yw bod S4C yng Nghymru a BBC Alba yn yr Alban yn barod ar sianel 8 Freeview.

Ofcom, y corff sy'n gyfrifol am gadw golwg ar ddarlledu, sydd wedi clustnodi'r sianeli ar eu cyfer.

Yn wreiddiol, roeddynt i fod i'w gweld ar sianel 45.

Is na rhaglenni siopa

Meddai Mrs Moon: "Tra bod hi'n ddiamau bod symud o sianel 45, lle na fyddai'r rhan fwyaf o wylwyr yn gallu dod o hyd iddo, i sianel 26 yn well na dim, fe fydd yn dal yn ein gosod ni'n is na sianeli siopa a cherddoriaeth.

"A fydd unrhyw un yn gallu darganfod teledu lleol yng Nghymru? Ydi'r sianel yn mynd i fod yn ddigon amlwg?

"Mae hyn yn bwysig iawn yng Nghymru. Yn ogystal, tra bod gwasanaethau yn yr Alban yn dioddef o gael eu rhoi ar sianel 26, fe fyddan nhw, fodd bynnag, yn ymuno â Lloegr a Gogledd Iwerddon ar sianel 117 ar wasanaeth Sky tra bod Cymru ar sianel 134.

"Pam bod Cymru yn cael ei neilltuo fel hyn? Mi fydd lleihad yn nifer y gwylwyr yn effeithio incwm y gwasanaethau teledu lleol i gynhyrchu a datblygu rhaglenni."

"Mae'r rhan fwyaf o'r holl wylio ar Freeview yn digwydd ar y deg sianel cyntaf."

Angen Cydbwysedd

Yn ystod y drafodaeth, gofynnwyd i Weinidog Diwylliant a Chyfathrebu'r Llywodraeth. Ed Vaizey AS, pryd fyddai'r ymgynghoriad yn dechrau ac atebodd drwy ddweud y byddai'n dechrau o fewn "wythnosau."

Meddai: "Mae'n rhaid i ni ddarganfod cydbwysedd rhwng y gwasanaethau sydd yn bodoli yn barod yng Nghymru a'r Alban yn ogystal â'r darlledwyr masnachol er mwyn iddynt allu cynnal lefelau buddsoddi yn eu rhaglenni.

Yng Nghymru, mae Bay TV Abertawe a Bay TV Clwyd wedi derbyn trwydded ar gyfer darlledu yn ardal Abertawe a'r Wyddgrug, tra bod Made in Cardiff wedi derbyn trwydded i ddarlledu yn y brifddinas.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol