Pedwar cyngor yn trafod cyllidebau

  • Cyhoeddwyd
Arian
Disgrifiad o’r llun,
Mae cynghorau siroedd Wrecsam, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Chaerffili yn wynebu penderfyniadau anodd

Mi fydd mwy o gynghorau yn trafod eu cyllidebau am y flwyddyn ariannol i ddod.

Mae cynghorau siroedd Wrecsam, Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Chaerffili yn wynebu penderfyniadau anodd.

Mae pob un yn wynebu toriadau mawr yn eu cyllidebau.

Merthyr i arbed £15.3m

Mae Cyngor Merthyr Tudful angen gwneud arbedion o £15.3miliwn mewn pedair blynedd.

Yn gynharach fis Chwefror, bu 400 o bobl yn protestio yn y dref yn erbyn cynlluniau'r cyngor i dorri gwasanaethau.

Trefnwyd y brotest gan grŵp o ddisgyblion o Ysgol Gyfun Rhydywaun am eu bod yn pryderu am gynlluniau'r cyngor i gael gwared ar ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion chweched dosbarth.

Mae cynlluniau'r cyngor hefyd yn cynnwys cau canolfan i'r henoed, cau canolfannau ieuenctid rhan amser a chwtogi ar oriau llyfrgelloedd er mwyn arbed arian.

Roedd y cyngor yn bwriadu trafod y cynnig i roi'r gorau i dalu am drafnidiaeth ar gyfer disgyblion dros 16, ond mae'r penderfyniad hwnnw wedi cael ei ohirio am y tro.

Rhondda Cynon Taf i arbed £70m

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf yn ceisio gwneud arbedion o £70 miliwn dros y pedair blynedd nesaf.

Un o'r cynigion yw rhoi'r gorau i ariannu canolfan gelfyddydau'r Miwni ym Mhontypridd.

Fe gafodd deiseb ag arni 4,000 o enwau ei chyflwyno i Gyngor Rhondda Cynon Taf ddydd Llun yn gwrthwynebu'r bwriad.

Wrecsam am arbed £45m

Yn Wrecsam, mae'r cyngor hefyd yn wynebu toriadau.

Mae nhw'n ceisio arbed £45m i gyd dros y pum mlynedd nesaf.

Ymhlith eu cynigion dadleuol mae eu penderfyniad i gau Canolfan Hamdden Plas Madoc yn y dref.

Mae'r penderfyniad hwn wedi cael ei alw i mewn ac fe fydd yn cael ei adolygu gan y Pwyllgor Archwiliadau Cymunedol brynhawn Mercher cyn i'r cyngor llawn ei drafod yn y nos.

Trafod yng Nghaerffili

Yn ogystal, mae disgwyl i Gyngor Caerffili gyfarfod i drafod eu cyllideb, ond does dim disgwyl pleidlais ar y cynigion.

Mae Caerffili'n wynebu toriad o oddeutu 3% neu £8.46m mewn nawdd gan lywodraeth Cymru yn y flwyddyn ariannol nesa'.