BBC Cymru Fyw

Gohirio penderfyniad ar drafnidiaeth

Published
image captionFe wnaeth ddisgyblion Ysgol Rhydywaun sy'n byw ym Merthyr drefnu protest ym mis Chwefror
Mae Cyngor Merthyr wedi penderfynu gohirio penderfyniad ar y cynnig dadleuol i gael gwared ar drafnidiaeth am ddim i ddisgyblion dros 16.
Roedd disgyblion a rhieni wedi beirniadu cynlluniau'r cyngor i roi'r gorau i dalu am drafnidiaeth ysgol i'r chweched dosbarth.
Yn benodol, roedden nhw'n poeni am yr effaith gallai hyn ei gael ar y Gymraeg yn yr ardal.
Does dim ysgol Gymraeg ym Merthyr felly mae disgyblion o'r ardal sydd eisiau addysg cyfrwng Gymraeg yn teithio i Ysgol Rhydywaun yn y Rhondda, ar drenau a bysus.
Mae llawer yn dweud na fyddan nhw'n gallu fforddio mynd i'r ysgol pe bai'r cyngor yn gwneud iddyn nhw dalu'r gost eu hunain.
Ni fydd y cynnig bellach yn cael ei ystyried heno gan gynghorwyr wrth iddyn nhw drafod y gyllideb a bydd cyfnod arall o ymgynghori nawr yn cael ei gynnal.
Byddai'r cyngor yn arbed £115,000 y flwyddyn drwy gael gwared ar y drafnidiaeth am ddim, wrth iddyn nhw geisio gwneud toriadau o dros £15 miliwn.
Mae eu cyllideb wedi cael ei ostwng £2 filiwn gan Lywodraeth Cymru, yn dilyn toriad i'w cyllideb nhw gan lywodraeth San Steffan.

Straeon perthnasol

  • Protest ynghylch toriadau posib Cyngor Merthyr