Doc Penfro: 130 o swyddi yn y fantol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Collodd Mustang Marine, oedd wedi'i sefydlu yn Noc Penfro (uchod), arian achos bod cytundebau allweddol wedi "gor-redeg"

Mae cwmni adeiladu cychod o Sir Benfro wedi cadarnhau ei fod yn wynebu mynd i ddwylo'r gweinyddwyr, gan roi 130 o swyddi yn y fantol.

Mae Mustang Marine wedi derbyn miliynau o bunnoedd gan Awdurdod Porth Aberdaugleddau dros y blynyddoedd, yn ogystal ag arian gan Lywodraeth Cymru.

Roedd y busnes yn cael ei ystyried i fod y buddsoddiad sylweddol cyntaf yn Ardal Menter Dyfrffordd y Daugleddau.

Y flwyddyn ddiwethaf, cyhoeddodd y cwmni y byddai'n ehangu gan greu 100 o swyddi newydd, wrth iddyn nhw fuddsoddi £1.5 miliwn yn y safle.

Fe wnaeth Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, agor neuadd adeiladu newydd y cwmni ym mis Tachwedd, oedd yn rhan o ddatblygiad Doc Penfro.

Dywedodd prif weithredwr Awdurdod Porth Aberdaugleddau, Alec Don, ar y pryd fod y cwmni'n "un sy'n arwain y byd" gyda chwsmeriaid yn China ac Affrica.

Nawr mae rheolwr Mustang Marine wedi dweud wrth BBC Cymru y bydd y cwmni'n cael gwybod o fewn y dyddiau nesaf os bydd yn rhaid iddi fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

'Diffyg sylweddol'

Mewn datganiad, dywedodd eu rheolwr dros dro, Stewart Graves: "Ym mis Tachwedd, o ganlyniad i gytundebau allweddol yn gor-redeg, fe wnaeth y cyfarwyddwyr adrodd colledion sylweddol.

"Ym mis Rhagfyr, roedd gan y cwmni ddiffyg arian parod sylweddol, ac roedd yn wynebu cau cyn y Nadolig.

"Gyda chymorth tîm rheoli newydd a chynghorwyr allanol, llwyddodd y cyfarwyddwyr i sicrhau cytundeb o gyllideb tymor hir gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdod Porth Aberdaugleddau a thrydydd parti.

"Cafwyd grant ariannol gan Lywodraeth Cymru, wnaeth alluogi'r cwmni i barhau i weithredu ac edrych ar becyn cyllido tymor hir.

"Yn anffodus, y flwyddyn ddiwethaf, ar ôl gorffen adolygiad o'r busnes, fe wnaeth y trydydd parti dynnu'r cynnig yn ôl, a hebddyn nhw, doedd dim modd i'r pecyn arian tymor hir fynd yn ei flaen."

Dywedodd Mr Greaves fod y cyfarwyddwyr nawr yn ceisio dod o hyd i ffynhonnell arall o arian, gyda'r gobaith o sicrhau dyfodol y busnes, ond os na fydd hynny'n dwyn ffrwyth erbyn diwedd yr wythnos, bydd y cwmni'n mynd i ddwylo'r gweinyddwyr.