Diarddel 99 o ddisgyblion yn 2012/13

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, Mae'r ffigyrau yn dangos nad oedd newid mawr rhwng 2012/13 a'r flwyddyn flaenorol.

Mi gafodd 99 o ddisgyblion eu diarddel yn barhaol o ysgolion Cymru y llynedd, yn ôl ffigyrau blynyddol gan Lywodraeth Cymru.

Roedd dros 15,300 o ddisgyblion eraill wedi derbyn gwaharddiad am gyfnod penodol.

Mae'r ffigyrau yn dangos nad oedd newid mawr rhwng 2012/13 a'r flwyddyn flaenorol.

Roedd graddfa y gwaharddiadau parhaol (0.3 i bob 1000 o ddisgyblion) yr un fath ag 2011/12, ond fe gwympodd graddfa'r gwaharddiadau cyfnod penodol o 44 gwaharddiad fesul 1,000 o ddisgyblion yn 2011/12 i 39 yn 2012/13.

Mae nifer y disgyblion sy'n cael eu diarddel yn barhaol wedi bod yn gostwng, yn gyffredinol, ers iddo gyrraedd ei benllanw yn 2004/05.

Roedd 36.4 o waharddiadau am bump diwrnod neu lai a 2.6 yn chwech diwrnod neu fwy am bob 1,000 o ddisgyblion.

Mae graddfa'r gwaharddiadau am gyfnod o bum diwrnod neu lai wedi bod yn weddol gyson rhwng 2004/05 a 2011/12 ond fe gwympodd y ffigyrau'n sylweddol y llynedd.

Bechgyn sy'n cael eu gwahardd yn bennaf.

Ers 2003/04, mae rhwng 70% ac 85% o'r gwaharddiadau wedi bod yn fechgyn, ond y llynedd, roedd canran y bechgyn gafodd eu gwahardd ar ei lefel isaf ers deg mlynedd - 72.7%.

Roedd disgyblion gydag anghenion addysgol arbennig i gyfri am ychydig dros 60% o'r holl waharddiadau yng Nghymru y llynedd.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol