Carcharu dyn am fandaleiddio mosg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Athena Picture Agency
Disgrifiad o’r llun, Roedd Davies wedi ymosod ar Melanie Thomas, gan ei phenio yn ei hwyneb, ei tharo i'r llawr a pharhau i'w chicio.

Mae dyn 22 oed o Gastell Nedd wedi cael ei garcharu am 22 o fisoedd am fandaleiddio mosg ac ymosod ar gwpwl geisiodd ei herio.

Fe dorrodd Steven Davies nifer o ffenestri Canolfan Foslemaidd Santes Anne ym mhentref Tonna cyn ymosod ar ŵr a gwraig geisiodd ofyn iddo beth yn union yr oedd yn ei wneud.

Roedd wedi cael ei gyhuddo o ymosod gyda chymhelliad hiliol ac o greu difrod.

Clywodd Llys y Goron Abertawe fod gofalwr y mosg, Mohammed Islam, ar Fedi 13, 2013, y tu mewn i'r ganolfan pan glywodd sŵn cerrig yn cael eu taflu at yr adeilad, ac fe ffoniodd yr heddlu.

Ffenestri'n torri

Y tu allan roedd cymydog wedi clywed sŵn ffenestri'n torri ac wedi adnabod y person a welodd yn ymosod ar y ganolfan.

Roedd y sŵn wedi deffro Kevin Thomas, 48 oed, a'i wraig Mrs Melanie Thomas, 44 oed.

Y tu allan pan oedd Davies yn cerdded ychydig bellter oddi wrth Mrs Thomas fe ofynnodd iddo a oedd yn iawn.

Fe redodd Davies ati gan ddweud: "Rydych chi'n rhan o'r gymuned Foslemaidd ynd'ch chi?" cyn gafael yn ei hysgwyddau, ei phenio yn ei hwyneb a'i tharo i'r llawr.

Pan oedd hi ar y llawr fe barhaodd i'w chicio ac fe gafodd anafiadau i'w dannedd a'i bigyrnau.

Yn y cyfamser, fe ddaeth Mr Thomas allan o'r tŷ a phan sylwodd beth oedd wedi digwydd i'w wraig, fe drodd Davies ato a'i daro yn ei wyneb.

Fe aeth yr heddlu i dŷ Davies yn y pentref a'i arestio.

Roedd yn feddw a phan gafodd ei holi, dywedodd wrth heddwas: "Dim ond mosg yw e. Fe losga i'r lle i lawr. I'r diawl â nhw."

Mewn datganiad yn y llys roedd Davies wedi cyfaddef iddo dorri'r ffenestri ond dywedodd nad oedd yr ymosodiad â chymhelliad hiliol.

Ymddiheuro

Roedd hefyd yn gwadu ei fod wedi penio, cicio neu bwnio Mrs Thomas ac yn gwadu gwneud y datganiad i'r heddwas.

Dywedodd ei gyfreithiwr ei fod yn ymddiheuro i Mr a Mrs Thomas am ei ymddygiad ac i'r gymuned Foslemaidd.

Roedd yn feddw ar y pryd, meddai, ac yn ddyn gwahanol pan oedd yn sobor.

Cyn ei ddedfrydu dywedodd y barnwr bod Davies wedi ymddwyn yn gywilyddus a bod yr elfen o gymhelliad hiliol yn ddifrifol iawn.

Ychwanegodd y dylai Davies fod wedi dysgu i reoli ei dymer a'i yfed.

Clywodd y llys fod Davies ers dechrau 2011 wedi ymddwyn yn ddifrïol tuag at staff pan oedd yn glaf yn Ysbyty Treforys, wedi cnoi gyrrwr tacsi yn ystod dadl am dalu, wedi ymosod ar heddweision ac wedi tynnu plac efydd oddi ar wal yn Aberhonddu, ei daflu at yr heddlu a phoeri atyn nhw.

"Gwarthus"

Ar ôl yr achos dywedodd Mr Thomas: "Mae'n warthus - mae'n ddedfryd mor fyr. Fe fydd allan mewn dim o dro."

Ychwanegodd ei wraig: "Mae wedi difetha fy mywyd i a dwi wedi fy siomi.

"Fe es i allan dim ond oherwydd fy mod i'n meddwl bod rhywbeth o'i le. Fe wnes i ofyn 'Ti'n iawn?' ac fe aeth yn hollol wallgo.

"Fe beniodd fi yn fy ngheg, yna fy nharo yn fy wyneb ac fe gwmpais i'r llawr ac fe barhaodd i gicio ...

"Doedd e ddim yn mynd i stopio tan ro'n i wedi stopio symud. Ac fe fu'n rhaid i ni esgus peidio symud.

"Dwi lan a lawr o hyd, ar dabledi iselder, ddim yn byta'n dda, dwi ddim yn cysgu'n dda iawn. Mae wedi ca'l effaith fawr arna i"

Straeon perthnasol