Dyn yn pledio'n euog ar ôl cael ei estraddodi o Wlad Thai

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae dyn gafodd ei estraddodi o Wlad Thai wedi pledio'n euog i ddau gyhuddiad o droseddau rhywiol gyda phlentyn dan 13 oed.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Idwal Glyn Jones, 56 oed, heb gyfeiriad sefydlog ond yn wreiddiol o ardal Caernarfon, wedi cyflawni'r troseddau yn haf 2004.

Roedd wedi pledio'n ddieuog i'r cyhuddiadau cyn ffoi i Wlad Thai a chafodd ei estraddodi o'r wlad yn Awst y llynedd.

Lluniau anweddus

Dywedodd y Barnwr Peter Haywood ei fod yn pryderu nad oedd Jones wedi ei gyhuddo o feddu ar ddelweddau anweddus o blant er bod y lluniau ar ei gyfrifiadur.

Dywedodd yr erlynydd, Sion ap Mihangel, nad oedd yr awdurdodau yng Ngwlad Thai wedi ei estraddodi oherwydd y lluniau anweddus ond oherwydd cyhuddiadau o droseddau rhywiol.

Yn ôl Brett Williamson ar ran yr amddiffyn, roedd arestio Jones a'i estraddodi yn golygu ei fod wedi treulio 205 o ddyddiau yn y ddalfa.

Gohirio

Cafodd y ddedfryd ei gohirio er mwyn i'r barnwr dderbyn adroddiad.

Dywedodd y barnwr: "Rydych chi wedi pledio'n euog i gyhuddiadau difrifol.

"Ond mi rydw i eisiau i chi ddeall bod pob opsiwn dedfrydu ar agor i'r llys, gan gynnwys carcharu yn syth."