BBC Cymru Fyw

Treth Cyngor Môn i godi 4.5%

Published
image captionMae'r 22 cyngor yng Nghymru yn gorfod gwneud arbedion ariannol
Mae Cyngor Ynys Môn wedi cytuno i godi treth cyngor 4.5% o Ebrill ymlaen.
Bu'r pwyllgor llawn yn trafod pnawn Iau sut i wneud arbedion o £7 miliwn dros y flwyddyn nesaf ac fe gytunwyd ar becynnau o doriadau.
Fe fydd y toriadau yn golygu bod tŷ Band 'D' yn wynebu talu £981.00 y flwyddyn.
Mae disgwyl y bydd 45 o swyddi yn diflannu o fewn yr awdurdod, ond mae'r cyngor yn gobeithio y bydd y rhain yn wirfoddol.
Bydd y toriadau hefyd yn golygu newid i'r trefn gynnal y ffyrdd, goleuadau stryd, camerâu diogelwch CCTV a chanolfannau ieuenctid.
Bydd yn rhaid i yrrwyr dalu mwy am barcio hefyd.
Ond mae penderfyniad dadleuol i gwtogi ar arian cylchoedd meithrin yr ynys ac anfon plant tair oed i ysgolion cynradd wedi cael ei ohirio am flwyddyn.
Mae'r cyngor yn dweud bod yr awdurdod rwan am drafod syniadau ar sut i wneud arbedion o Fedi 2014 ymlaen ond, yn y tymor hir, bod yn rhaid edrych ar ddarpariaeth fforddadwy ar gyfer plant dwy a hanner i dair oed. Byddan nhw hefyd yn trafod y posibilrwydd o leihau oedran mynd i'r ysgol mewn rhai ardaloedd.
Dywedodd Arweinydd y Cyngor Sir, y Cynghorydd Ieuan Williams, "Rydym yn awr yn wynebu cyfnod o doriadau na welwyd eu tebyg o'r blaen, tebyg i'r rhai sydd eisoes wedi taro cynghorau Lloegr.
"Eleni yn unig, bydd rhaid i ni arbed oddeutu £7m. Bydd toriadau o'r math yma gyda ni am nifer o flynyddoedd i ddod gan effeithio ar y ffordd rydym yn darparu gwasanaethau, yn ogystal â thrigolion yr Ynys, ein cymunedau a staff y Cyngor."
£50m o arbedion yng Nghaerdydd
Nid Ynys Môn yw'r unig gyngor sy'n wynebu penderfyniadau anodd ynglyn â'u cyllideb.
£50m yw'r swm sydd angen i awdurdod Caerdydd arbed ar gyfer y flwyddyn yma a'r un nesaf.
Maen nhw yn dweud eu bod nhw wedi arbed rhywfaint o arian yn barod drwy ail-strwythuro grantiau.
Lleihau nifer y canolfannau ailgylchu, cau canolfannau chwarae i blant a thorri nôl ar y gwasanaeth glanhau strydoedd ydy rhai o'r toriadau allai ddigwydd.
Mae disgwyl iddyn nhw gyhoeddi codiad o 3.97% mewn treth cyngor ac y bydd rhai o weithwyr y cyngor yn gweithio un awr yn llai mewn wythnos.

Straeon perthnasol

  • Pryder am ddyfodol cylchoedd meithrin ar Ynys Môn