Sir Gâr: Cynnig diffyg hyder yn methu

Cyhoeddwyd
Pencadlys Sir GaerfyrddinFfynhonnell y llun, JAGGERY
Disgrifiad o’r llun,
Yn y cyfarfod pleidleisiodd y cyngor o blaid derbyn argymhellion adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC)

Mae cynghorwyr Sir Gaerfyrddin wedi pleidleisio yn erbyn cynnig o ddiffyg hyder yn eu harweinwyr.

Cafodd cynnig Plaid Cymru ei drechu o 28 pleidlais i 41.

Roedd y cynnig yn ymwneud ag arweinydd y cyngor, Kevin Madge, y dirprwy arweinydd, Pam Palmer, a'r cyn arweinydd, y cynghorydd Meryl Gravell.

Dywedodd Mr Madge a Ms Gravell eu bod yn cydnabod eu bod "wedi gwneud camgymeriadau" mewn cysylltiad â thaliadau pensiwn.

Yn y cyfarfod pleidleisiodd y cyngor o blaid derbyn argymhellion adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC).

Ar un adeg roedd SAC wedi bygwth cymryd camau cyfreithiol yn erbyn y cyngor am wrthod derbyn canfyddiadau'r adroddiad.

'Anghyfreithlon'

Cyhoeddodd SAC ddau adroddiad damniol ym mis Ionawr oedd yn dweud bod y taliadau yn "anghyfreithlon". Mi ddaethon nhw i'r un casgliad gyda Chyngor Sir Penfro.

Mae prif weithredwr Sir Gâr, Mark James, wedi camu o'r neilltu wrth i Heddlu Swydd Gaerloyw ymchwilio i'r taliadau.

Ond mae wedi dweud nad yw e na'i swyddogion wedi gwneud dim o'i le.

Roedd y cynghorau wedi rhoi taliadau ariannol i'r prif weithredwyr a swyddogion eraill yn lle cyfraniadau pensiwn, a hynny am resymau treth.

Cafodd Mr James arian yn hytrach na chyfraniadau i'w gynllun pensiwn. Mi gafodd ragor ar gyfer costau achos enllib.

Bwrdd gweithredu'r cyngor wnaeth ganiatáu'r ddau daliad.

Roedd Mr Madge, Ms Gravell a Ms Palmer yn aelodau o'r bwrdd gweithredu pan gafodd y taliadau eu cymeradwyo ac maen nhw'n parhau i fod yn aelodau.

Llafur a chynghorwyr Annibynnol sy'n rhedeg y cyngor.

"Sefyllfa warthus"

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru, Peter Hughes Griffiths, yn siomedig gyda'r penderfyniad:

"Er fod camgymeriad difrifol wedi cael ei wneud gan y Bwrdd Gweithredol yn 2012 ynglŷn â'r mater pensiwn, fydd neb yn cael ei alw i gyfrif.

"Mae hon yn sefyllfa warthus, sy'n siŵr o wneud difrod pellach i enw da cyngor Sir Gâr. Yn wir, mae gan y cyhoedd bob hawl i deimlo'n grac dros ben gyda'r modd mae'r cyngor yn ymddwyn."