BBC Cymru Fyw

Meurig Raymond: llywydd newydd undeb yr NFU

Published
image copyrightNFU
image captionMeurig Raymond o Sir Benfro yw llywydd newydd yr undeb
Ffermwr o Sir Benfro yw llywydd newydd undeb ffermwyr yr NFU.
Cafodd Meurig Raymond, 61 oed, ei ethol yn y gynhadledd flynyddol yn Birmingham.
Mae wedi gwasanaethu'r undeb fel dirprwy lywydd am wyth mlynedd.
Dywedodd: "Mae f'onestrwydd yn golygu bod llunwyr polisi Ewrop a Phrydain yn fy mharchu.
"Gan fy mod yn rhedeg fferm gymysg rwy'n gwybod sut i gynrychioli ffermwyr a thyfwyr ymhob sector."
Ei flaenoriaeth, meddai, fyddai gwella cynhyrchedd a sicrhau y byddai'r Polisi Amaeth Cyffredinol yn cael ei weithredu'n deg.

'Annog pobol ifanc'

"Mae cyfathrebu gyda'n aelodau yn hanfodol, gwrando ar eu pryderon a bydd hyn yn allweddol i'n llwyddiant.
"Gyda'r genhedlaeth nesa' yn rhan o'n busnes ffermio, fe fydda' i'n dadlau yn frwd dros bwysigrwydd amaeth a'r angen i annog pobol ifanc i ffermio."
Mae Mr Raymond a'i frawd Mansel yn ffermio 3,400 o erwau ger Hwlffordd yn Sir Benfro.
Ar y fferm mae cnydau ar 2,200 o erwau a 300 erw o datws. Mae ganddyn nhw 620 o wartheg godro a 600 o wartheg cig eidion.

Straeon perthnasol

  • Llaeth: 'Cytundeb gwirfoddol'