Cabinet cyngor Gwynedd: argymell codi cyflogau

  • Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Gwynedd yn bwriadu codi cyflogau dros 2,000 o weithwyr yn uwch na lefel chwyddiant.

Mae cabinet y cyngor wedi pleidleisio dros godiadau o rwng tri phwynt naw a phum pwynt saith y cant ar gyfer gweithwyr sy'n derbyn rhwng £6.44 a £6.54 yr awr.

Ond byddai'r cynllun yn costio tua £235,000 ac yn golygu mai trethdalwyr y sir fyddai yn gorfod talu mwy o dreth cyngor.

Bydd y cyngor yn gwneud penderfyniad terfynol mis nesaf ynglŷn â'r cynnig i godi treth cyngor 3.9% ar gyfer 2014/15.