BBC Cymru Fyw

Lladrad Llangefni: heddlu'n apelio am wybodaeth

Published
image captionRoedd y lladrad yn Llangefni yn oriau mân bore Mercher.
Mae Heddlu Gogledd Cymru yn chwilio am dystion ar ôl i ladron dorri i mewn i fferyllfa fore Mercher.
Roedd y lladrad yn Boots ar y Stryd Fawr yn Llangefni, Ynys Môn.
Dywedodd y Sarjant Owain Llewelyn: "Am 3.40yb ddydd Mercher mi gafodd eitemau eu dwyn, gan gynnwys cyffuriau presgripsiwn.
"Cafodd llawer iawn o Diazepam mewn bocsys gwyn ei ddwyn ac ni allaf orbwysleisio pa mor beryglus yw cymryd y cyffuriau hyn os nad yw meddyg cymwys wedi eu rhoi.
"Yn ffodus, mae'r mathau hyn o drosedd yn brin iawn."
Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111 a dyfynnu cyfeirnod RC14029133.