Dyn 74 oed fu ar goll yn Nyffryn Ceiriog wedi ei ddarganfod

Mae Heddlu'r Gogledd wedi cyhoeddi bod dyn oedd heb ddychwelyd adref wedi iddo fynd i gerdded yn Nyffryn Ceiriog ddydd Mercher, wedi ei ddarganfod.

Roedd timau achub mynydd a phlismyn wedi bod yn chwilio am ddyn 74 oed wedi iddyn nhw gael gwybod ei fod ar goll nos Fercher.

Fe ddaethon nhw o hyd iddo wrth iddo ddychwelyd at ei gar fore Iau.

Credir ei fod wedi colli ei ffordd wrth gerdded a'i fod wedi cysgu dros nos.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi diolch i'r holl asiantaethau fu'n chwilio amdano.

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.