BBC Cymru Fyw

Treth cyngor Caerffili'n codi 3.9%

Published
image captionMae nifer o gynghorau wedi codi treth cyngor yn uwch na 3.9%
Mae Cyngor Caerffili wedi penderfynu codi treth cyngor 3.9%, fel rhan o'u cynlluniau ariannol ar gyfer 2014-15.
Yn ystod y cyfarfod yn siambr y cyngor fe wnaeth cynghorwyr drafod sut i wneud arbedion o £14.2 miliwn dros y flwyddyn nesaf.
Mi fydd y cynnydd mewn treth cyngor yn golygu y bydd perchnogion eiddo band D yn talu £958.78 yn 2014/15.
Fel rhan o'r pecyn mi fydd Canolfan Hamdden Caerffili yn cau yn ogystal â thoiledau cyhoeddus yn mhentrefi Nelson, Fleur-de-Lys a Threcelyn.
Penderfyniad arall oedd codiad ar "gyflog byw" ar gyfer gweithwyr y cyngor sydd yn cael eu talu leiaf, sydd yn golygu byddan nhw'n derbyn £7.65 yr awr o fis Ebrill ymlaen, 20c yn fwy bob awr.
Meddai'r Cynghorydd Keith Reynolds. Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am wasanaethau corfforaethol:
"Er ein bod yn gwynebu adeg o galedi, mae'r gyllideb yma yn un effeithiol sydd yn ceisio lleihau effaith y toriadau mae'r Llywodraeth y DU wedi eu gorfodi arnom...
"Dyw hi ddim yn bosib gwneud penderfyniadau poblogaidd trwy'r adeg ac mae cyfaddawdu wedi digwydd er mwyn sicrhau bod y boen ariannol wedi ei rhannu yn deg.
"Wrth benderfynu ar y gyllideb, rydym wedi gwneud pob ymdrech i beidio gorfodi ein gwasanaethau craidd i arbed mwy na sydd raid iddynt, gan gadw at ein haddewid i amddiffyn aelodau gwanaf cymdeithas."
Cerddodd grŵp Plaid Cymru allan o'r cyfarfod oherwydd bod cynnig i drafod cyflogau uwch-swyddogion y Cyngor wedi cael ei wrthod.

Straeon perthnasol

  • Pedwar cyngor yn trafod cyllidebau