GDP: 'Cymru ar ei hôl hi o hyd'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Tra bod GDP cyfartalog canol Llundain gyfan yn 181% o gyfartaledd Ewrop mae un Cymru yn 74%

Pobl Cymru yw'r rhai tlotaf y pen yn y Deyrnas Unedig, yn ôl ystadegau Ewropeaidd sydd newydd eu cyhoeddi.

Roedd GDP Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 64% cyfartaledd yr Undeb Ewropeaidd (UE) ac yn yr ardaloedd hyn roedd cyfradd isaf y DU, ar y cyd gydag ardal Cernyw ac Ynysoedd Sili.

Canol Llundain oedd y rhan gyfoethocaf o'r DU - roedd ei GDP cyfartalog yn 321% o gyfartaledd yr UE.

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod y ffigyrau'n cyfeirio at 2011.

74%

Mae GDP Cymru gyfan yn 74% cyfartaledd yr UE, yn ôl y ffigyrau.

Y llynedd roedd yr ystadegau'n dangos bod y wlad yn 81% o'r cyfartaledd ond mae'r ffigwr hwn bellach wedi cael ei adolygu i 75%.

Gogledd Iwerddon a gogledd-ddwyrain Lloegr yw'r ail waethaf, gyda GDP y pen yn 78% o gyfartaledd Ewrop.

70% oedd y ffigwr gwreiddiol gafodd ei roi ar gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd ond cafodd ei adolygu'n 65% cyn gostwng i 64%.

'Perfformio'n well'

Mae hyn er gwaetha'r ffaith bod Gorllewin Cymru a'r Cymoedd wedi derbyn biliynau o bunnoedd o gymorth ariannol dros y blynyddoedd gan yr UE.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae'r ffigyrau yma'n dair blwydd oed a dydyn nhw ddim yn adlewyrchu'r cynnydd sydd wedi bod yn economi Cymru.

"Mae Cymru nawr yn perfformio'n well na chyfartaledd y DU mewn llawer o feysydd economaidd.

"Mae'r ffygyrau cyflogaeth rhanbarthol diweddaraf yn dangos gostyngiad mewn faint sy'n hawlio ymhob rhan o Gymru dros y 12 mis diwethaf ac mae cyflogaeth yng Nghymru yn agos at fod yr uchaf erioed."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol