Land and Lakes: Dal i ddisgwyl clywed

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Land & Lakes
Disgrifiad o’r llun, Cafodd y cynlluniau i godi 800 o gabanau eu cymeradwyo gan gyngor Ynys Môn ym mis Tachwedd

Bron i bedwar mis ers i wrthwynebwyr cynllun i godi pentre gwyliau ger Caergybi ofyn i Lywodraeth Cymru alw'r cais i fewn, mae cwmni Land and Lakes yn dal i ddisgwyl i glywed beth sy'n digwydd.

Cafodd y cynllun gwerth £100m i godi 800 o gabanau ei gymeradwyo gan bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn ym mis Tachwedd 2103 ar ôl iddyn nhw ei wrthod yn eu cyfarfod ym mis Hydref.

Ysgrifennodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ac Ymgyrch Achub Penrhos at y gweinidog sydd â chyfrifoldeb am gynllunio, Carl Sargeant, yn gofyn iddo weithredu, gan ddweud bod y datblygiad yn mynd yn groes i nifer o bolisïau cynllunio Llywodraeth Cymru.

Roedd Cymdeithas yr Iaith yn dweud nad oedd asesiad annibynnol o effaith y datblygiad ar y Gymraeg wedi ei gwblhau, ac roedd Ymgyrch Achub Penrhos yn poeni ar yr effaith ar ardal o harddwch naturiol eithriadol .

Dywedodd Land and Lakes eu bod yn dal i ddisgwyl i glywed beth sy'n digwydd gyda'r ceisiadau hynny.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae yna gais i alw'r cynlluniau i mewn ac mae swyddogion yn ystyried hyn."

Straeon perthnasol