Treth y cyngor yn codi 3.95% ym Merthyr Tudful

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Angen arbedion o fwy na £15.3m o fewn pedair blynedd

Bydd biliau treth cyngor pobol Merthyr Tudful a'r Cylch yn codi 3.95% o fis Ebrill ymlaen.

Dros y pedair blynedd nesaf rhaid i'r cyngor wneud arbedion o fwy na £15.3m ac mae'r cyngor wedi bod yn ceisio barn y cyhoedd am nifer o gynigion.

Yn eu cyfarfod lle oedden nhw'n cymeradwyo'r gyllideb pasiwyd 10 o'r cynigion hyn ond gwrthodwyd dau.

Bydd cynnig i ddadgofrestru dau gartref pobl gydag anableddau dysgu yn cael ei ailystyried.

Yn ogystal gohiriwyd cynnig i gael gwared ar gludiant am ddim i fyfyrwyr ysgol neu goleg dros 16 oed.

'Diogelu'

Dywedodd llefarydd ar ran y cyngor: "Roedd yr ymgynghoriad am bedair wythnos a chafwyd ymateb 2,358 o bobl.

"Yn anffodus, mae'r arbedion yn golygu y bydd rhaid i'r cyngor leihau lefelau ein gwasanaeth ond fe fyddwn yn gweithio'n galed er mwyn diogelu'r rhai mwyaf gwan yn ein cymdeithas.

"Rhain oedd cynigion rhan un y cynllun ac fe fyddwn yn dechrau ymgynghori ar yr ail ran yn y man."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol