Dŵr Cymru: Gorchymyn i dalu £15,000

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Doedd dim perygl i iechyd pobl oedd wedi yfed y dŵr

Mae Dŵr Cymru wedi cael gorchymyn i dalu £15,000 o ddirwy a £3,793 o gostau am lygru Afon Clywedog â charthffosiaeth.

Mae'r cwmni wedi cyfaddef torri rheolau y drwydded weithredu. Roedd hynny oherwydd nad oedden nhw wedi trin y lefelau cywir o garthffosiaeth yn ei gweithfeydd ger Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

Yn ôl y rheolau roedd rhaid trin 806 litr yr eiliad o garthffosiaeth cyn defnyddio'r system orlenwi.

Ond fe glywodd y llys bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi darganfod yn 2012 bod y system orlenwi yn cael ei defnyddio er bod y lefelau yn is na'r hyn ddylen nhw fod er mwyn ei ddefnyddio.

Roedd y tanciau ym mis Gorffennaf 2012 bron yn llawn er bod y tywydd wedi bod yn sych.

Canlyniad hyn oedd bod carthffosiaeth yn y tanciau wedi yn gollwng i afon Clywedog.

Mi ddangosodd profion rhwng Rhagfyr 2010 a Gorffennaf 2012 bod lefelau ammonia yn uwch na'r arfer.

Mi ddywedodd yr erlyniad na allan nhw fod yn sicr mai'r gwaith trin carthffosiaeth oedd yn gyfrifol ond bod "tystiolaeth rymus" fod gollwng y garthffosiaeth o'r tanciau wedi cyfrannu at y broblem.

Er bod lefelau "sylweddol" o ammonia wedi eu darganfod doedd dim achos i weithredu, gan bod y lefelau dal yn llawer rhy isel i fod yn beryglus.

Clywodd y llys hefyd fod dim niwed wedi ei achosi i'r amgylchedd nac i bobl oedd wedi yfed y dŵr. Mae cyfreithiwr Dŵr Cymru wedi dweud wrth y llys bod prosesu 806 litr yr eiliad "ddim yn realistic".

Clywodd y llys bod y cwmni ar y pryd yn buddsoddi tua £25 miliwn ac "nad yw'r broblem yn bodoli" bellach.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol