Dyn o Ben-y-bont yn euog o lofruddio ei wraig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd y llys fod Kelvin Newton yn cam-drin ei wraig

Mae rheithgor wedi penderfynu bod dyn 45 oed o Ben-y-bont ar Ogwr yn euog o lofruddio ei wraig.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Kelvin Newton wedi tagu ei wraig gyda thennyn ci yn eu cartref ger Pencoed yn 2012.

Roedd Assia Newton, 44 oed ac yn fam i dri o blant, wedi dweud ei bod hi eisiau ysgariad ar ôl cyfarfod dyn arall pan oedd hi ar ei gwyliau.

Dywedodd merch hynaf y ddau Charmaine bod ei thad yn genfigennus ac yn dreisgar tuag at ei wraig.

Roedd y ferch ifancaf Sameera hefyd wedi dweud wrth yr heddlu fod Newton yn rheoli ei mam a'i fod wedi newid ar ôl dod i wybod am y berthynas newydd.

"Oedd e fel 'se fe wedi newid ar ôl hynny a stopiodd hi rhag cael unrhyw arian- dim ond talu digon i gadw to uwch ein pennau," meddai Sameera sy'n 17 oed.

Cafodd Assia Newton ei darganfod yn farw ar Orffennaf 14.

'Byth yn gwybod'

Wedi'r achos dywedodd y teulu mewn datganiad: "Fyddwn i byth yn gwybod y gwir am beth ddigwyddodd. Does dim edifeirwch wedi ei ddangos nac unrhyw ymgais i ddweud sori.

"Fel teulu rydyn ni'n gwybod na fydd hi byth gyda ni i rannu'r adegau arbennig yn ein bywydau ni.

"Byddwn ni'n meddwl amdani bob dydd.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd merched eraill sy'n diodde' o drais yn y cartref yn gallu ennyn yr hyder i ddweud yr hyn sy'n digwydd wrth rywun."

Mae Heddlu De Cymru hefyd wedi dweud bod trais yn y cartref yn flaenoriaeth iddyn nhw a'u bod yn annog unrhyw un sy'n dioddef i gael help ac i ddweud wrth yr heddlu fel eu bod nhw'n gallu ymyrryd.

Fe fydd Newton yn cael ei ddedfrydu fis nesaf.