Ceidwadwyr a Cameron: dim trafod yr anghydfod yn y blaid

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Wnaeth neb sôn am yr ad-drefnu yn ystod y cyfarfod gyda David Cameron, yn ôl Andrew RT Davies, Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig.

Bu'r Ceidwadwyr Cymreig yn trafod yr economi yn hytrach na'r anghydfod o fewn y blaid gyda'r Prif Weinidog, David Cameron, yn Llundain nos Iau, yn ôl aelodau.

Roedd y cyfarfod yn un blynyddol ac wedi'i drefnu ers tro, ond roedd yn digwydd ar adeg pan fo tipyn o rwyg o fewn y blaid ar ddatganoli treth incwm.

Roedd ffraeo yn sgil penderfyniad diweddar Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig, Andrew RT Davies, i roi'r sac i bedwar aelod o'i fainc flaen.

Mae tensiynnau hefyd rhyngddo fo ag Ysgrifennydd Cymru, David Jones.

Ond fe ddaeth David Jones ac Andrew RT Davies allan o rif 10, Stryd Downing, gan ymddangos yn unedig mewn cyfweliad prin, ar y cyd.

Dywedodd Mr Jones nad oedd unrhyw wahaniaeth rhwng barn y ddau ohonyn nhw dros y cynllun i ddatganoli treth incwm a bod y polisi a gyhoeddwyd yn y bil drafft yn San Steffan yn bolisi oedd wedi'i gytuno o fewn y blaid.

Dywedodd Mr Davies ei fod wedi bod yn gyfarfod cadarnhaol oedd wedi canolbwyntio ar yr economi, swyddi a thrydaneiddio'r rheilffyrdd.

Doedd neb, meddai, wedi sôn am yr ad-drefnu diweddar o fewn y cabinet.