Gwrandawiad Margaret Hughes: dim rheithgor yn y cwest

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, North Wales Police
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Margaret Hughes ei darganfod yn farw yn ei chartref

Mae gwrandawiad cyn cwest wedi clywed bod menyw wedi boddi yn ei chartref yn ystod llifogydd y llynedd.

Cafodd Margaret Hughes, 91 oed, ei darganfod gan dimau achub yn ei thŷ yn Llanelwy.

Roedd teulu Ms Hughes wedi dweud eu bod eisiau i'r cwest gael ei glywed o flaen rheithgor ond mae'r crwner John Gittins wedi dweud bod rheithgor yn bosib o dan rai amgylchiadau.

Un o'r amgylchiadau ydy os ydy'r crwner yn meddwl bod y farwolaeth o ganlyniad i fethu cyflawni dyletswydd.

'Yn gynnes'

Dywedodd Graham Wells oedd yn cynrychioli Heddlu Gogledd Cymru: "Does 'na ddim arwydd fan hyn fod unrhyw swyddog wedi gweithredu neu ddim wedi gweithredu mewn ffordd arweiniodd at y farwolaeth."

Roedd pobl wedi galw i weld Ms Hughes yn y bore, gan gynnwys aelod o'r Groes Goch, meddai Mr Wells.

Mi roddodd hi "ateb clir ei bod hi yn gynnes ac yn cael ei brecwast" ac nad oedd hi yn meddwl y byddai'r dŵr yn dod i mewn i'r tŷ.

Yn ôl Mr Wells, doedd gan yr heddlu ddim pŵer i symud unrhyw un "gyda'r gallu ymennyddol i wneud penderfyniadau".

"Mae'n ymddangos am 09.38 neu tua'r adeg hynny y cafodd y stafell reoli wybodaeth bod swyddogion wedi siarad â phawb a bod y rhai oedd dal yno wedi dangos eu bod eisiau aros yn eu cartrefi."

Saith troedfedd

Pan ofynnwyd i'r crwner a fyddai yn ystyried cwest gyda rheithgor pe byddai'n bosib profi esgeulustod dywedodd y crwner: " Dyw esgeulustod ddim yn cael ei ystyried."

Cyn penderfynu yn erbyn cwest gyda rheithgor dywedodd Mr Gittins wrth y teulu: "Y gwir amdani yw ... rwyf yn credu y cewch chi gwest gwell gyda fi yn eistedd fy hun. Rwyf wir yn credu hynny."

Clywodd y gwrandawiad fod y dŵr wedi codi mewn rhai mannau i chwech neu saith troedfedd o fewn hanner awr.

Penderfynodd y crwner y gallai teulu Ms Hughes gael ei cynrychioli gan grŵp gweithredu a gafodd ei sefydlu wedi'r llifogydd.

Ond dywedodd bod yn rhaid i'r cwest ganolbwyntio ar farwolaeth Ms Hughes.

Dywedodd nad ei swydd ef fel crwner fyddai ymchwiliad cyhoeddus i'r llifogydd. "Er hynny, mi fydd hi yn anghenrheidiol i fi edrych ar ... y materion yn ymwneud gyda llifogydd yn gyffredinol."

Mae 'na 64 o ddatganiadau ac mae disgwyl i'r cwest glywed gan 26 o lygad dystion, gan gynnwys heddlu, trigolion lleol ac aelodau o Sefydliad y Bad Achub.

Mae'n debyg y bydd yn dechrau yn Hydref.