Caerdydd: codi treth cyngor 3.97%

  • Cyhoeddwyd
Waste being put in a binFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyngor wedi penderfynu cael llai o ganolfannau ailgylchu

Mae cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi codiad o 3.97% mewn treth cyngor wrth i'r awdurdod fynd ati i geisio arbed £50m y flwyddyn nesaf.

Nos Iau mi benderfynodd y cyngor llawn ar gyllideb y cyngor ar gyfer 2014/15 wedi cyfnod o ymgynghori.

Bydd rhai o weithwyr y cyngor yn gweithio un awr yn llai bob wythnos. Ond bydd y newid hwn ddim yn effeithio'r gweithwyr sydd ar y "cyflog byw".

Mi fydd pris cinio ysgol yn cynyddu 20 ceiniog y diwrnod ac mi fydd na leihad yn nifer y canolfanau ailgylchu.

Bydd cynnydd hefyd ym mhris 'pryd ar glud' ac mae'r cyngor yn chwilio am gwmniau i fod yn gyfrifol am Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd.

Mae Menter Caerdydd wedi gweld gostyngiad o 7% yn ei chyllideb ar gyfer cynlluniau chwarae plant. Mae hyn yn golygu bod y grant yn lleihau o £90,000 i £83,780.

Methu gwneud popeth

Mae'r cyngor yn dweud eu bod wedi arbed rhywfaint o arian yn barod drwy ail strwythuro grantiau.

Er bod yna awgrym wedi bod y byddai canolfannau pobl ifanc, canolfannau chwarae a chlybiau bowlio yn cau, fydd hyn ddim yn digwydd.

Dywedodd Arweinydd y cyngor, y Cynghorydd Heather Joyce cyn y cyfarfod nos Iau:

"Roedden ni yn gwybod y byddai pobl yn pryderu am nifer o'r pethau wnaethon ni eu rhoi ar y bwrdd.

"Ond allith y cyngor ddim parhau i wneud popeth, a dyna pam yr oedd hi yn bwysig i osod cynigion ac wedyn gwrando ar bobl cyn i ni wneud ein penderfyniadau terfynol.

"Dw i'n gobeithio y bydd pobl yn gweld ein bod ni wedi gwrando ac wedi gweithredu felly."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol