Goleuni'r Gogledd yn cael eu gweld yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gwelwyd y goleuadau lliwgar o dde Cymru i Sir Ddinbych, Sir y Fflint ac Ynys Môn, lle y tynnwyd y llun hwn gan John Rowlands, cymrawd y Gymdeithas Seryddol Frenhinol.
Disgrifiad o’r llun,
Fel arfer, mae'r goleuadau yn cael eu gweld yn bellach o lawer i'r gogledd ond tynnwyd y llun hwn gan Rob Price ger Machynlleth ym Mhowys.
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r arddangosfa yn cael ei chreu gan ronynnau gwefredig o'r haul yn treiddio i atmosffer y ddaear. Tynnodd Ross Davies y llun yma yn Nhalacre, Sir y Fflint.
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Mr Ross Davies, a dynnodd y llun hwn ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych ei fod yn teimlo'n lwcus iawn: "Roeddwn i'n meddwl y byddech wedi gorfod mynd i Wlad yr Iâ i'w gweld ond roedd eu gweld yng Nghymru yn anhygoel," meddai.
Disgrifiad o’r llun,
Gwelwyd Goleuni'r Gogledd - neu Awrora Borealis - mewn sawl man yng Nghymru, gan gynnwys Bannau Brycheiniog.