Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ledled Cymru

  • Cyhoeddwyd
Pared Aberystwyth
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y baneri'n cyhwfan yn Aberystwyth wrth i gannoedd ymuno yn y parêd blynyddol

Mae Cymry ledled y wlad yn uno i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ddydd Sadwrn.

Am y tro cyntaf ym Mhwllheli mae parêd sy'n dathlu cysylltiadau Pen Llŷn â Phatagonia.

Yn Aberystwyth mae'r parêd blynyddol yn cael ei gynnal eto, a chriw o gwmni theatr Arad Goch yn gwisgo fel cymeriadau chwedl y Tywysog Madog.

Yng Nghaerdydd mae trefnwyr Tafwyl yn lansio'r ŵyl yng Nghanolfan Mileniwm Cymru ym Mae Caerdydd a bydd parêd yn y brifddinas hefyd.

Mae datganiad ar organ newydd Cadeirlan Llandaf gan Huw Tregelles Williams. Wedi iddi gael ei tharo gan fellten, mae adnewyddu'r organ wedi cymryd chwe blynedd.

Blas Patagonia

Blas Patagonia sydd ar barêd Pwllheli ac mae Archentwraig o'r Wladfa yn cymryd rhan yn yr orymdaith.

Mae Liliana Evans yn byw yn Nefyn gyda'i theulu.

Yn 1998 gefeilliodd Nefyn gyda Puerto Madryn gan fod Syr Love Jones-Parry, perchennog stad Madryn, Ceidio, yn un o sylfaenwyr y Wladfa Gymreig.

Mae plant Liliana yn mynd i Ysgol Morfa Nefyn, ac fe fyddan nhw'n cario baneri yr Ariannin a Chymru yn yr orymdaith ddydd Sadwrn i ddathlu bod y Gymraeg yn dal yn fyw yn y ddwy wlad.

Yn ogystal, mae plant Ysgol Pentre Uchaf - sydd wedi gefeillio gydag Ysgol yr Hendre, Trelew eleni - yn cerdded gyda plant Ysgol Morfa Nefyn yn lliwiau baner yr Ariannin.

"Mae gorymdeithiau yn ddigwyddiadau pwysig iawn yn yr Ariannin. Mae'n braf iawn meddwl y byddwn ni'n dathlu y cysylltiad Cymreig gyda Phatagonia yn ystod Parêd Dewi Sant Pwllheli ddydd Sadwrn," meddai Liliana Evans.

Yn flynyddol

Yn rhan o'r orymdaith mae hwyaid Harlequin Cymreig sy'n tarddu o Gricieth yn Eifionydd. Mae'r Harlequin Cymreig yn frîd hwyaden ysgafn.

Yn 1949, gwnaeth Group Captain Leslie Bonnet, o Swydd Hertford ddarganfod lliw gwahanol ymysg ei Khaki Campbells a phan symudodd i Gricieth i fyw, creodd yr 'Harlequin Cymreig'.

Yn flynyddol, mae Parêd Gwyl Dewi'n cael ei gynnal yn Aberystwyth.

Eleni mae criw o Theatr Arad Goch yn gwisgo fel Morwyr Madog i gofio'r tywysog enwog.

Yn ogystal, mae cystadleuaeth ffotograffiaeth yn cael ei chynnal.