Arweinydd cyngor i ymddiswyddo

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Ms Joyce oroesi her i'w arweinyddiaeth yn 2013

Mae Heather Joyce wedi cyhoeddi y bydd yn ymddiswyddo o'i rôl fel arweinydd Cyngor Caerdydd.

Bydd yn rhoi'r gorau i'r swydd ar ôl i arweinydd newydd gael ei ethol yn ei lle.

Mae'r penderfyniad yn dod ddiwrnod ar ôl i gyllideb y cyngor ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf gael ei gytuno.

Mewn llythyr at brif chwip y Grŵp Llafur o fewn y cyngor, mae Ms Joyce yn dweud ei bod eisiau treulio mwy o amser yn gofalu am ei gŵr.

'Penderfyniad anodd'

Mae'r llythyr yn dweud: "Mae wedi bod yn benderfyniad anodd ond, fel rydych yn gwybod, dyw Lyn heb fod yn iawn ers peth amser ac rwy'n teimlo fy mod angen rhoi fy amser yn ei gefnogi drwy gyfnod anodd.

"Beth bynnag, rwy'n teimlo fy mod i wedi gwneud yr hyn wnaeth y blaid ofyn i mi ei wneud pan gefais fy ngwneud yn arweinydd y grŵp nol yn 2011 ac rydw i'n teimlo fod fy nghyfraniad fel arweinydd y cyngor yn ddigon fel bod yr amser iawn wedi dod i mi droi fy sylw nôl at fy nheulu, a gwasanaethu pobl Llanrhymni."

Ychwanegodd Ms Joyce: "Mae'r cyngor mewn sefyllfa llawer cryfach nag yr oedd o'i gymharu â phan ddechreuais y swydd. Bryd hynny fe etifeddwyd traed moch, ond trwy benderfyniadau anodd a gwaith caled, rydym wedi gosod y sylfaen ar gyfer cyngor llwyddiannus fydd yn gwasanaethu anghenion pobl Caerdydd dros y blynyddoedd sydd i ddod."

Mae Arglwydd Faer Caerdydd, Derrick Morgan, wedi diolch i Ms Joyce am ei "chyfraniad anhygoel" i'r cyngor dros y ddwy flynedd pan y bu hi'n arwain.

Dywedodd ei bod hi wedi bod yn "ysbrydoliaeth i ni i gyd".

Goodway i ddychwelyd?

Mae arweinydd y grŵp Plaid Cymru yn y cyngor, Neil McEvoy wedi dweud wrth BBC Cymru nad oedd y grŵp Llafur wedi rhoi cyfle teg i Ms Joyce o'r cychwyn cyntaf.

Ychwanegodd: "Ar ôl yr hyn sydd wedi digwydd yn ddiweddar, rwy'n credu ei bod hi wedi gwneud y peth iawn ac rwy'n dymuno'n dda iddi gyda'i sefyllfa bersonol.

"Y cynghorydd Russell Goodway yw arweinydd y Grŵp Llafur, ac mae angen bod yn onest ynglŷn â hynny."

Mae cyn arweinydd y cyngor, Russell Goodway, wedi dweud wrth olygydd gwleidyddol BBC Cymru, Nick Servini, na fydd yn ceisio am yr arweinyddiaeth "ar unrhyw gyfri, o dan unrhyw amgylchiadau o gwbl".