Cefnogwyr Abertawe eisiau atebion

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd nifer o'r 900 o gefnogwyr a deithiodd i Napoli wedi colli dechrau'r gêm

Mae cefnogwyr tîm pêl-droed Abertawe yn galw am atebion wedi i gannoedd golli hanner awr cyntaf y gêm yn erbyn Napoli nos Iau.

Roedd y rheiny gafodd eu heffeithio yn cael eu hebrwng gan yr heddlu ar fysiau i Stadio San Paolo i sicrhau eu bod yn cyrraedd yn ddiogel, gan bod trafferthion wedi bod yn Napoli yn ystod gemau Ewropeaidd yn erbyn timau eraill.

Roedd cefnogwyr Arsenal wedi wynebu oedi tebyg pan roedden nhw'n chwarae yn erbyn Napoli ym mis Rhagfyr.

Fe gollodd yr Elyrch y gêm 3-1 ac mae nhw allan o'r gystadleuaeth.

Ar ôl y gêm, roedd is-gadeirydd y clwb, Leigh Dineen, wedi trydar: "Wedi clywed bod ein ffans wedi cael eu trin yn wael - fel y cafodd Arsenal."

"Mae angen i UEFA edrych yn ofalus ar eu hunain."

'Hynod o rhwystredig'

Roedd cadeirydd Ymddiriedolaeth Cefnogwyr Dinas Abertawe, Phil Sumbler, ar un o'r bysus:

"Roedd yn hynod o rhwystredig," meddai wrth BBC Cymru. "Roedden ni wedi cael adroddiadau o'r un peth yn digwydd i Arsenal pan ddaethon nhw yma ym mis Rhagfyr.

"Mae'n edrych fel petai'n gynllun bwriadol gan yr heddlu i gadw ffans Napoli oddi wrthom a dylai UEFA edrych ar hyn.

"Pam dylai cefnogwyr sy'n ymweld golli dechrau'r gêm oherwydd y ffans cartref? Dylai UEFA wahardd hyn."

Roedd tua 900 o gefnogwyr wedi teithio draw i'r Eidal ar gyfer ail gymal Cynghrair Ewropa.

Roedd llawer ohonyn nhw wedi dilyn y cyngor i osgoi trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio confoi o fysus oedd yn cael eu hebrwng gan yr heddlu o ardal y porthladd i'r stadiwm ei hun.

Roedd y confoi wedi'i drefnu i gadw'r ymwelwyr i ffwrdd o ardaloedd sy'n adnabyddus am eu hwliganiaeth, megis ardaloedd Forcella a Quartieri Spagnoli.

Siwrne chwarter awr yn cymryd dros awr

Ond mae'n debyg bod y siwrne 15 munud o'r porthladd wedi cymryd 75 munud tra bod bysus eraill oedd yn dod i mewn i'r ddinas o Rufain a Sorrento yn cludo 300 o ffans eraill hefyd wedi cael eu hatal.

Ychwanegodd Mr Sumbler, oedd ar un o'r chwe bws yn dod o Rufain: "Fe gyrhaeddon ni gwpwl o funudau cyn i Napoli sgorio (17 munud) ond roedd hynny, mwy na thebyg, am ein bod tua'r blaen yn y confoi.

"Roedd 'na bobl yn tyrru i mewn ar ein holau ni ac fe gollodd rhai gôl yr Elyrch [oedd y 30ain munud]."

Roedd ffans Arsenal wedi profi problemau tebyg pan aethon nhw i Napoli ar gyfer gêm grwp Cynghrair y Pencampwyr ym mis Rhagfyr.

Ynghyd â'r Gymdeithas Bêl-droed a'r Swyddfa Gonswl Brydeinig, fe ysgrifennodd Arsenal at Uefa yn dilyn y gêm i gwyno nad oedd cynlluniau oedd wedi'u trefnu ymlaen llaw wedi ddigwydd ar y noson.

Does dim sôn eto a fydd yr Elyrch yn gwneud rhywbeth tebyg.

Fe gyrhaeddodd Abertawe y 32 olaf yng Nghyngrair Ewropa drwy orffen yn ail yn eu grwp, tra bod Napoli wedi cyrraedd y gystadleuaeth ar ôl cael eu gwthio allan o Gynghrair y Pencampwyr.

Fe fydd Napoli rwan yn wynebu Porto yn rownd yr 16 olaf tra bydd yr Elyrch yn canolbwyntio ar gadw eu lle yn Uwch Gynghrair Lloegr.