Gweithle'r dyfodol

  • Cyhoeddwyd
Gweithle rhithwir
Disgrifiad o’r llun,
Ai dyma fel y bydd gweithwyr y dyfodol yn cyfathrebu â'i gilydd?

Bydd gweithle'r dyfodol yn cynnwys pobl o bedair cenhedlaeth a bydd y swyddfa'n llwyr ar y we, yn ôl adroddiad newydd.

Mae'r adroddiad "Dyfodol Gwaith" wedi'i gyhoeddi gan y Comisiwn ar gyfer Cyflogaeth a Sgiliau ac yn tynnu sylw at y newid dramatig fydd yn wynebu gweithwyr yn y ddau ddegawd nesaf.

Un o brif ymchwiliwyr yr adroddiad yw'r Dr Martin Rhisiant o Brifysgol De Cymru.

Mae'r adroddiad yn dweud y bydd gweithle '4G' sy'n cynnwys pobl o bedair cenhedlaeth yn dod yn fwyfwy cyffredin wrth i weithwyr ohirio ymddeol hyd nes eu bod yn eu 70au neu 80au hyd yn oed.

Mae hefyd yn rhagweld y bydd rôl y ferch yn y gweithle yn cryfhau, a bydd cynnydd yn y gwahaniaeth rhwng y rhai ar ben a gwaelod yr ysgol yrfa.

Bydd y rhai ar ben yr ysgol sydd â llawer o sgiliau ac yn derbyn cyflog uchel yn gwthio am falans gwell rhwng gwaith a bywyd, tra bod eraill yn profi ansicrwydd cynyddol o ran swyddi ac incwm.

Fe fydd technoleg yn parhau i ddatblygu, ac yn treiddio drwy'r amgylchfeydd gwaith ym mhobman.

Bydd gweithlefydd "rhithwir" aml-lwyfan yn datblygu'n norm.

Wrth i fusnesau chwilio am fwy o hyblygrwydd, fe fyddan nhw'n lleihau nifer eu staff, gan ddibynnu yn hytrach ar rwydwaith o weithwyr sy'n gweithio ar brosiectau penodol.

Er bod hynny yn newyddion drwg i rai, mae 'na newyddion da hefyd.

Fe fydd galw cynyddol am wasanaethau a nwyddau penodol a phersonol fydd yn hwb i "feicropreneuriaeth".

Bydd cwmnïau mawr yn agor eu modelau busnes er mwyn cynyddu eu sgiliau a'u gwybodaeth, a byddant yn rhedeg rhaglenni Ymchwil a Datblygu yn amlach, gan roi cyfle i unigolion a chwmnïau bach wneud rhywbeth newydd, yn ôl yr adroddiad.

Yn ogystal ag amlinellu sut y bydd cyflogaeth yn datblygu dros yr 20 mlynedd nesaf, mae'r adroddiad hefyd yn cynnig 4 senario ar gyfer economi Prydain a'u heffaith posib ar waith.

Yn ôl Toby Peyton-Jones, cyfarwyddwr Adnoddau Dynol Siemens yn y DU a Gogledd-Orllewin Ewrop, a Chomisiynydd gyda'r Comisiwn ar gyfer Cyflogaeth a Sgiliau:

"Mae edrych i'r dyfodol yn job beryglus. Petai darogan y gorffennol wedi dod yn wir, fe fydden ni'n byw mewn byd heb y rhyngrwyd, yn gyrru hofrangeir ac yn mwynhau llwyth o amser hamdden.

"Mae rhai pethau yn rym anataliadwy - cynnydd yn nhechnoleg, er enghraifft. Mae dylanwadau eraill yn fwy cynnil a bregus, ond eto gyda'r potensial i fod yn fwy arwyddocaol."

Mae'r adroddiad yn cael ei gyoeddi yn ystod Wythnos Prentisiaeth Cenedlaethol sy'n tynnu sylw at rôl prentisiaethau i sicrhau gwaith a thwf yn yr economi.