Tân bwriadol mewn ysgol

Cyhoeddwyd

Cafodd tân mewn ysgol ym Mangor nos Wener ei gynnau'n fwriadol.

Rwan, mae Heddlu Gogledd Cymru'n apelio am wybodaeth yn dilyn yr ymosodiad ar Ysgol Ein Harglwyddes.

Fe gafodd y Gwasanaeth Tân eu galw i'r ysgol ar Ffordd Caernarfon oddeutu 7.30pm nos Wener, wedi adroddiadau bod caban sy'n cael ei ddefnyddio fel ystafell ddosbarth ar dân.

Mae swyddogion yn credu y gallai'r tân fod wedi cael ei gynnau rhwng 6.20pm a 7.30pm.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Gerallt Davies y gall unrhywun welodd unrhywbeth amheus yn yr ardal yn ystod yr amser hwnnw, gysylltu â'r heddlu ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.