BBC Cymru Fyw

Lladrad ar Ynys Môn

Published
Mae heddlu ar Ynys Môn yn chwilio am ladron wnaeth orfodi person i yrru i beiriant twll yn y wal.
Fe dorodd dau ddyn i mewn i dŷ ar Ffordd Talwrn yn Llangefni toc wedi 4.00am fore Sadwrn a bygwth y perchennog.
Yna, fe orfodon nhw'r person i yrru i archfarchnad gyfagos i'r peiriant twll yn y wal.
Fe lwyddodd y person i yrru oddi yno a rhoi gwybod beth oedd wedi digwydd i'r heddlu.
Mae'r heddlu'n annog tystion i gysylltu â nhw ar 101 neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.
Meddai'r Ditectif Gwnstabl Shona Campbell o Heddlu Gogledd Cymru: "Mae digwyddiadau fel hyn yn hynod brin ar Ynys Môn ac fe hoffwn i sicrhau'r gymuned ein bod ni'n gwneud ein gorau i ddod o hyd i'r rhai sy'n gyfrifol am hyn.
"Mae werth atgoffa pobl i fod yn wyliadwrus drwy'r amser, gan wneud yn siwr bod eich cartrefi dan glo dros nos, a chysylltu gyda'r heddlu os welwch chi unrhywbeth amheus."
Gall tystion sy'n cysylltu gyda gwybodaeth am y digwyddiad ddyfynnu'r cyfeirnod RC14030731.