Penwythnos prysur i dimau achub Eryri

Cyhoeddwyd

Cafodd dau grŵp o fynyddwyr o Brifysgol Rhydychen eu hachub dros y penwythnos ar ôl mynd i drafferthion yn Eryri.

Am 4am fore Sul bu'n rhaid i aelodau o dîm achub mynydd Llanberis hebrwng dau ddyn oddi ar begwn Lliwedd.

Roedd y ddau yn dioddef o effeithiau'r oerfel ond heb ddioddef unrhyw niwed arall.

Chwe awr yn gynharach roedd tîm achub mynydd Dyffryn Ogwen wedi achub pum unigolyn o Brifysgol Rhydychen ar ôl i'r cerddwyr fynd i drafferthion ar wyneb dwyreiniol Tryfan.

Roedd un o'r cerddwyr yn dioddef o effeithiau'r oerfel.

Cafodd pedwar unigolyn o Sir Caer eu hachub o Garnedd Llywelyn gan dîm achub mynydd Dyffryn Ogwen hefyd dros y penwythnos ar ôl mynd i drafferthion mewn eira a rhew.

Hefyd fe gafodd naw cerddwr o Dorset eu hebrwng o gopa'r Wyddfa yn y tywyllwch gan ddau grŵp o dîm achub mynydd Llanberis, yn dilyn ymdrech i'w hachub a wnaeth bara am bum awr.