Cwmni cychod yn nwylo'r gweinyddwyr

  • Cyhoeddwyd
Doc Penfro
Disgrifiad o’r llun,
Mae cwmni Mustang Marine wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr

Mae cwmni adeiladu cychod yn Sir Benfro wedi ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr.

Dywedodd rheolwr dros dro Mustang Marine, Stewart Grave, y byddai 66 yn colli eu gwaith.

Mae'r cwmni yn gobeithio dod o hyd i brynwr ac yn parhau i fasnachu, gan gyflogi 48 yn Noc Penfro.

Cafodd y cwmni filiynau o bunnoedd gan Awdurdod Porth Aberdaugleddau dros y blynyddoedd yn ogystal ag arian gan Lywodraeth Cymru.

Roedd y busnes yn cael ei ystyried y buddsoddiad sylweddol cyntaf yn Ardal Menter Dyfrffordd y Daugleddau.

Agorodd Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, neuadd adeiladu newydd y cwmni ym mis Tachwedd ac roedd hon yn rhan o ddatblygiad Doc Penfro.

Yr wythnos diwethaf dywedodd Mr Grave wrth BBC Cymru fod y cwmni wedi wynebu problem gyllido sylweddol ym mis Rhagfyr a bod posibilrwydd y byddai'n rhaid rhoi'r gorau i gynhyrchu.

Dyfodol

Cwmni Grant Thornton sydd wedi eu penodi yn weinyddwyr a nhw sy'n gyfrifol am geisio dod o hyd i brynwr.

Dywedodd Alistair Wardell, pennaeth swyddfa Grant Thornton yng Nghymru, eu bod hyn hyderus fod yna ddyfodol i'r busnes.

"Ar hyn o bryd mae Mustang Marine yn gweithio ar brosiect gwerth £3 miliwn i adeiladu catamarán fyddai'n gwasanaethu tyrbinau gwynt ar yr arfordir.

"Tra nad yw hyn yn newyddion da i 66 o bobl sy' wedi colli eu gwaith, rydym wedi sicrhau bod bron i hanner y gweithlu yn parhau i weithio yn y tymor byr.

"Mae yna gryn ddiddordeb wedi bod yn y busnes a bydd trafodaethau gyda gwahanol gwmnïau yn parhau dros yr wythnosau nesa' gyda'r bwriad o sicrhau prynwr mor fuan ag sydd bosib."

Mae llywodraeth Cymru wedi dweud eu bod am weithio i geisio sicrhau bod y cwmni yn parhau.

Dywedodd llefarydd ar ran y llywodraeth: "Mae hwn yn gyfnod ansefydlog iawn i'r cwmni a'i weithwyr, eu credydwyr a'u teuluoedd.

"Bydd llywodraeth Cymru yn gweithio gyda'r gweinyddwr i geisio sicrhau dichonolrwydd hirdymor y cwmni."