BBC Cymru Fyw

Heddlu yn ymchwilio i farwolaeth sydyn yn Llandysul

Published
image captionMae rhan o Stryd Fawr, Llandysul, ar gau tra bod yr heddlu'n ymchwilio.
Mae'r heddlu sy'n ymchwilio i farwolaeth menyw yn Llandysul ddydd Llun yn parhau i holi dyn 59 oed mewn cysylltiad â'r farwolaeth.
Dywedodd Heddlu Dyfed Powys mai Patricia Anne Durrant oedd y fenyw fu farw, ac y cafwyd hyd i'w chorff mewn eiddo yn Stryd Fawr Llandysul.
Wrth gadarnhau bod dyn 59 oed yn cael ei gadw yn y ddalfa ar ôl cael ei arestio, fe wnaethon nhw apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gyda nhw.
Dwedodd llefarydd ar ran yr heddlu: "Oherwydd parhad yr ymchwiliad mae hi wedi bod yn angenrheidiol i gyfyngu ar fynediad i Stryd Fawr Llandysul ac mae llwybrau eraill ar gael i bobl yr ardal.
"Rydym yn ddiolchgar i'r trigolion a'r rhai sy'n teithio yn yr ardal am eu cydweithrediad a'u hamynedd yn ystod y cyfnod yma.
"Ni fydd mynediad llawn i'r ardal am y tro, a gofynnwn i bobl barhau i fod yn amyneddgar wrth i ni ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra."