£1.8m i gynllun helpu ffermwyr ifanc

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cynllun ar gael i helpu ffermwyr ifanc sy'n sefydlu eu hunain am y tro cyntaf.

Mae'r cynllun sy'n helpu denu ffermwyr ifanc i'r diwydiant amaeth yn cael ei ymestyn am flwyddyn arall.

Cytunodd Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, y byddai £1.8miliwn ar gael i ymestyn y Cynllun Cymorth i Newydd-ddyfodiaid.

Mae'r cynllun hwn yn cynnig cymorth i ffermwyr ifanc sy'n sefydlu eu hunain fel pennaeth fferm am y tro cyntaf.

Y nod yw helpu ffermwyr dan 40 oed i gymryd mwy o gyfrifoldeb a rheolaeth o'r fferm oddi wrth rieni neu unigolion eraill sy'n mynd yn hŷn.

Ers i'r cynllun ddechrau yn 2010 mae wedi helpu 520 o bobl ifanc ddod i mewn i'r diwydiant, gan gynnig cymorthdaliadau hyd at £7.1miliwn.

Costau sefydlu

Rhaid i'r ffermwyr fod dan 40 oed ac yn dechrau fel pennaeth y fferm am y tro cyntaf neu fod wedi gwneud hynny o fewn y 12 mis diwethaf.

Mae'r cynllun yn cynnig cymorth at gostau sefydlu fel pennaeth y fferm ac yn gyfle i gael cyngor ar hyfforddi, trosglwyddo gwybodaeth a gwasanaeth mentora.

Dywedod y gweinidog, "Rydym yn gweithio'n galed i adeiladu diwydiant amaethyddol sydd â'r sgiliau, y gallu a'r wybodaeth i ddatblygu'n fwy proffidiol a phroffesiynol tra'n cadw ein sgiliau traddodiadol a'n diwylliant yn fyw.

"Yn allwedd i hyn mae denu pobl newydd i'r diwydiant amaeth a darparu ein newydd-ddyfodiaid gyda'r cyngor a'r gefnogaeth maen nhw eu hangen i lwyddo."

Gall ffermwyr ifanc addas ddatgan diddordeb yn y cynllun nawr a bydd ceisiadau yn cael eu derbyn o Fedi 1 hyd at Dachwedd 30, 2014.