Taflu rhwyd at bysgotwyr Cymru wedi stormydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae pysgotwyr cewyll wedi bod yn cwyno mai'r broblem fwyaf iddyn nhw ydi offer wedi'u difrodi neu wedi diflannu'n llwyr yn ystod y stormydd diweddar

Bydd pysgotwyr gafodd eu heffeithio gan y stormydd garw diweddar yn derbyn cymorth gan lywodraeth Cymru.

Mae'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd, Alun Davies, wedi cyhoeddi y bydd cynllun newydd ar gael i helpu i dalu am offer pysgota gafodd eu difrodi.

Mae tri mis o wyntoedd cryfion, llanw uchel a glaw trwm wedi taro nifer o ardaloedd o Gymru gan effeithio ar amrywiaeth o fusnesau, gan gynnwys pysgotwyr.

Mae llywodraeth Cymru yn dweud eu bod wedi bod yn gweithio'n agos gyda Chymdeithas Pysgotwyr Cymru i asesu effaith y stormydd ar eu diwydiant.

Hyd yma, mae nhw wedi clywed mae'r broblem fwyaf i bysgotwyr, yn arbennig pysgotwyr cewyll, yw bod offer wedi cael ei ddifrodi neu ei golli'n llwyr, ac y byddai angen dod o hyd i symiau sylweddol o arian i brynu rhai newydd yn eu lle a pharhau i bysgota.

Bydd y cynllun newydd yn helpu'r pysgotwyr hyn gyda'r offer sydd ei angen.

Diwydiant gwerth £20m

Ychydig dros wythnos yn ôl, roedd pysgotwyr Cymru yn rhybuddio bod dyfodol eu diwydiant dan fygythiad.

Roedd y tywydd garw wedi golygu nad oedd pysgotwyr wedi medru dal pysgod ers cyn y Nadolig, gan olygu colli incwm sylweddol.

Mae tua 1,900 yn gweithio'n llawn amser yn y diwydiant sydd werth £20 miliwn i economi Cymru.

Ers y stormydd, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi bod £3m ar gael ar gyfer atgyweirio brys i amddiffynfeydd arfordir sydd wedi cael difrod yn ystod y stormydd, ac £1.6m i helpu'r diwydiant twristiaeth.

Mae nhw hefyd yn ystyried cyllid ar gyfer costau atgyweirio ychwanegol gafodd eu nodi yn adroddiad diweddar Cyfoeth Naturiol Cymru.

Prynu neu atgyweirio offer

Dywedodd y Gweinidog Cyfoeth naturiol a Bwyd, Alun Davies: "Rydym wedi bod yn trafod gyda physgotwyr am sut mae'r tywydd drwg diweddar wedi'u heffeithio a, hyd yma, wedi darganfod bod pysgotwyr cewyll wedi cael eu heffeithio'n ddrwg ac mai'r broblem fawr sy'n eu hwynebu nhw ydi offer wedi'u difrodi neu wedi'u colli.

"Bydd y cynllun newydd yn galluogi pysgotwyr i brynu offer newydd neu atgyweirio offer sydd wedi malu, a mynd yn ôl i'r gwaith.

"Y nod yw helpu pysgotwyr a'n cymunedau arfordirol yn ehangach i ddod yn ôl ar eu traed mor fuan â phosib."

Bydd manylion llawn y cynllun a'r broses ymgeisio ar gael o wefan y Llywodraeth yn fuan.

Mae Jeremy Percy, prif weithredwr Cymdeithas Bysgotwyr Dan Ddeg Newydd (NUTFA) - gafodd ei enwi oherwydd hyd eu cychod, wedi croesawu'r newyddion:

"Rydym wrth ein bodd bod Llywodraeth Cymru wedi cydnabod yr angen ar fyrder i gefnogi pysgotwyr Cymreig," meddai.

"Rydym yn edrych ymlaen i glywed manylion y cynllun ac yn gobeithio y bydd digon o gyllid ar gael i dalu am gost atgyweirio offer a phrynu offer newydd - fydd yn sylweddol. "