Ymosodiad ar ferch 13 oed yng Nghasnewydd

  • Cyhoeddwyd

Mae Heddlu Gwent yn ymchwilio i ymosodiad rhywiol honedig ar ferch 13 oed nos Sadwrn.

Mae dyn 26 oed o ardal Casnewydd wedi cael ei arestio.

Y gred ydi bod y ferch a'r troseddwr honedig wedi camu o fws ger bwyty'r Harvester, Heol Malpas, Casnewydd.

Mae'r heddlu am i unrhywun oedd yn ardal Gorsaf Fysiau Casnewydd tua 7.15yh neu oedd ar y bws 19E (canol y dref i Malpas) adawodd yr orsaf tua 7.20yh gysylltu â nhw.

Yn y cyfamser, mae plismyn yn cefnogi'r ferch a'i theulu.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101, gan roi'r cyfeirnod 491 1/3/14.