Cyfarfod i drafod peryglon cyfergydion

  • Cyhoeddwyd
Ben Robinson
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ben Robinson yn 14 oed yn dilyn ergyd i'w ben mewn gêm rygbi

Fe fydd cyfarfod arbennig yn San Steffan ddydd Mawrth i drafod cyfergydion (concussion) ym myd chwaraeon.

Aelod seneddol Llafur Rhondda Chris Bryant a'r Fonesig Tanni Grey Thompson fydd yn cadeirio'r drafodaeth.

Hefyd o gwmpas y bwrdd bydd cynrychiolwyr o undebau rygbi Lloegr a'r Alban, Cymdeithas Bêl-droed Lloegr a Chymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol ynghyd ag ymgyrchwyr yn y maes fel y cyn chwaraewyr rygbi Lewis Moody a Rory Lamont, a Peter Robinson.

Bu farw mab 14 oed Mr Robinson, Ben, wedi iddo chwarae rygbi i'w dîm ysgol yng Ngogledd Iwerddon ddwy flynedd yn ôl.

Nod y drafodaeth yw dod ag awdurdodau perthnasol ynghyd er mwyn trafod beth yn fwy all gael ei wneud i sicrhau bod chwaraewyr ymhob camp ac ar bob lefel yn medru cystadlu'n ddiogel.

Eisoes mae Peter Robinson wedi galw am iddi fod yn orfodol i ysgolion yng Nghymru i ddysgu plant am y peryglon o gael cnoc i'r pen yn dilyn cyfarfod gyda Gweinidog Addysg Cymru, Huw Lewis, ym mis Tachwedd y llynedd.

'Diffyg gwybodaeth'

Cyn y cyfarfod, dywedodd Mr Bryant AS: "Mae llawer o ddiffyg gwybodaeth am gyfergydion, ond y gwir yw y gall cyfergydion ladd ac does dim digon o hyfforddwyr, chwaraewyr a rhieni â digon o wybodaeth i warchod chwaraewyr.

"Yn dilyn anaf i golwr Tottenham Hotspur, Hugo Lloris, ym mis Tachwedd fe addewais i sefydlu ymgyrch trawsbleidiol yn y senedd i godi ymwybyddiaeth o'r mater pwysig yma.

"Fel Cymro sy'n gefnogwr rygbi, rwy'n bryderus nad oes digon yn cael ei wneud i sicrhau bod chwaraewyr a hyfforddwyr yn ymwybodol o beryglon cyfergydion."

Ar hyn o bryd nid oes gan Undeb Rygbi Cymru raglen o hyfforddiant gorfodol ar gyfer delio gyda chyfergydion er enghraifft, ac fe ymddiswyddodd Dr Barry O'Driscoll fel prif swyddog meddygol y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol (IRB) y llynedd oherwydd nad oedd o'n cytuno gyda'r ffordd y maen nhw'n delio gyda'r broblem.

'Trafodaeth adeiladol'

Dywedodd y Fonesig Tanni Grey Thompson: "Mae bod yn rhan o chwaraeon yn wych, ond mae cyfergydion mewn chwaraeon yn fater difrifol.

"Mae'n bryd i bawb sy'n ymwneud â chwaraeon a'r campau eu hunain i feddwl am sut i fynd i'r afael â hyn, gan gynnwys hyfforddwyr, rheini a'r proffesiwn meddygol.

"Rhaid canfod ffordd i blant ac oedolion gymryd rhan mewn chwaraeon a chael hwyl, ond mewn ffordd ddiogel."

Ychwanegodd Mr Bryant: "Rwy'n gobeithio gweld trafodaeth adeiladol ar sut y gallwn wella ymwybyddiaeth o gyfergydion, sicrhau bod gweithdrefnau presennol yn cael eu gweithredu'n gywir a gwella ymchwil i effeithiau tymor hir cyfergydion mewn chwaraeon."