Casnewydd ar y map Monopoly

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gêm ei chyflwyno yn Nhŷ Tredegar yng Nghasnewydd

Union chwe mis cyn i uwchgynhadledd NATO ymweld â Chasnewydd mae'r ddinas wedi cael gwybod y bydd fersiwn newydd o'r gêm enwog Monopoly yn cael ei seilio yno.

Dyma'r fersiwn ddiweddaraf o'r gêm gafodd ei chreu yn 1935, ac sydd bellach ar gael mewn 43 o ieithoedd ar draws 111 o wledydd y byd, ac mae fersiwn iaith Gymraeg o'r gêm ar werth ers 2007.

Eisoes mae fersiwn Saesneg yn bodoli ar gyfer Caerdydd, un ddwyieithog yn Abertawe ac fe lansiwyd un ar gyfer Ynys Môn yn 2011 hefyd.

Fe fydd gan drigolion Casnewydd gyfle i bleidleisio ar ba leoliadau fydd yn cael eu cynnwys ar y fersiwn newydd, ond mae dyfalu eisoes y bydd Tŷ Tredegar, Felodrom Cenedlaethol Cymru a maes rygbi a phêl-droed Rodney Parade yn ymddangos ar y bwrdd.

Bydd nifer o'r cardiau Cyfle a Chist Cymunedol hefyd yn cael eu newid i adlewyrchu'r lleoliad, ac mae hyd yn oed son y bydd un cerdyn yn dirwyo chwaraewyr am ymweld â Chaerdydd.

Annog i bleidleisio

Wrth glywed y newyddion dywedodd maer Casnewydd y Cynghorydd Cliff Suller:

"Rwy'n falch dros ben o glywed y bydd Casnewydd yn cael ei fersiwn swyddogol ei hun o'r gêm Monopoly.

"Rwy'n siŵr y bydd trigolion Casnewydd yn cefnogi hyn ac rwy'n eu hannog i bleidleisio am y lleoliadau y bydden nhw'n hoffi eu gweld ar y bwrdd.

"Mae'n cynnig y cyfle i'r ddinas i ddangos yr amrywiaeth sydd gan Gasnewydd i'w gynnig."

Bydd y bleidlais yn agor wrth i'r gêm gael ei lansio am 10:00y.b. ddydd Mawrth, Mawrth 4 gan Dan Taylor o'r cwmni sy'n cynhyrchu'r gêm, Winning Moves UK, yn Nhŷ a Pharc Tredegar.